Memòria estadística de la Biblioteca

La memòria de la Biblioteca corresponent a l'any 2014 ja està publicada. A més, aquest any, es complementa amb un vídeo de poc més d'1 minut que recull els principals indicadors.

Memòria estadística de la Biblioteca EPSEVG 2014
Darrera actualització: 25/3/2015