Mapa de la Recerca 2013

El Mapa de la Recerca corresponent a l'any 2013 ja es troba disponible. El mapa consisteix en un anàlisi de la producció científica del personal investigador que desenvolupa la seva activitat al Campus de Vilanova. Concretament,s'han analitzat 220 referències bibliogràfiques extretes del portal de la recerca, futur.upc.edu. L'anàlisi de les referències ha suposat la detecció de nou possibles congressos notables.

Mapa de la recerca 2013 EPSEVG
Darrera actualització: 29/7/2015