Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 2016

Aquesta guia, adreçada a estudiants universitaris, ofereix orientació sobre la informació i la literatura científica; com seleccionar i analitzar la fiabilitat dels continguts que es troben al web; com accedir millor a informació solvent i acreditada; com aprofitar els recursos de les biblioteques universitàries; quins gèneres de publicacions científiques existeixen i de quina manera poden usar-se; com buscar i reunir documentació sobre un tema d’estudi; quines eines de cerca poden triar-se; com utilitzar la informació reunida de manera eficaç i legítima;  com gestionar referències i documents; com analitzar-los i treballar amb ells; com citar i referenciar bibliografia, i com presentar treballs acadèmics.   És una eina de fàcil utilització gràcies a la seva estructura en apartats temàtics relacionats amb les principals inquietuds dels estudiants i investigadors novells a l’hora d’afrontar una recerca d’informació o l’elaboració de qualsevol treball acadèmic.   La podeu descarregar gratuïtament en l'enllaç que us posem.

Darrera actualització: 5/5/2017