1Findr, una plataforma amb 27 milions d’articles en obert

1Findr és un motor de cerca que indexa noranta milions de documents publicats en revistes especialitzades i amb peer review, dels quals 27 milions estan en accés obert.
Cobreix àrees de recerca com ciències aplicades, enginyeria i tecnologia, ciències del comportament, ciències de la salut, ciències naturals, ciències socials i arts i humanitats; i ha estat desenvolupat per l'empresa canadenca 1Science.
 

Darrera actualització: 5/12/2018