INVESTIGADORS

FAQ acreditacions i sexennis

Els índexs bibliomètrics serveixen per:

  • avaluar la producció científica dels investigadors i institucions,
  • mesurar l'impacte dels autors a partir de les seves publicacions,
  • determinar la qualitat de les revistes i dels articles.
  • avaluar i finançar la recerca de les universitats i altres organismes.

Cada índex bibliomètric o la combinació entre ells serveix per analitzar criteris diferents: publicacions, investigadors, institucions o producció científica.

falta contingut

Consulta ...

Contingut a Publica!

falta

falta

falta

falta

falta

falta


Darrera actualització: 05/11/2018