Coneix la Biblioteca ETSAV

Benvingut i benvinguda a la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès!

La biblioteca ETSAV és una biblioteca especailitzada en arquitectura, construcció i urbanisme que presta els seus serveis i adreça les seves col·leccions, en l'àmbit de la docència i la recerca, a la comunitat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Nova finestra i la UPC. Concretament s'hi pot trobar informació científico-tècnica dels àmbits del disseny arquitectònic, teoria, història i crítica de l'arquitectura, tecnologia de la construcció, planificació urbana i disseny urbanístic, disseny sostenible, disseny d'interiors, paisatgisme, art, etc.

Francesc Carnerero
Cap de la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

 

Informació específica de la Biblioteca

Darrera actualització: 21/2/2017