Les biblioteques als Estatuts de la UPC

“La Xarxa de Biblioteques i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya està constituïda pel conjunt de biblioteques i arxius de la Universitat i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

Les biblioteques i arxius són centres de recursos d’informació científica, tècnica, artística i humanística que donen suport a la comunitat universitària en la recerca, l’aprenentatge i la formació, que faciliten l’estudi, l’accés a la informació i la documentació, i que afavoreixen l’aprofitament d’aquests recursos.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius planifica, organitza i gestiona la Xarxa de Biblioteques i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya, d’acord amb les directrius del Consell de Govern.”

Article 22. La Xarxa de Biblioteques i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Darrera actualització: 13/10/2016