FORMACIó

Visibilitat i indicadors d'impacte (La teva tesi doctoral 5)

Visibilitat i indicadors d'impacte (La teva tesi doctoral 5)

Aprèn estratègies per fer-te visible com a investigador a Internet i a les xarxes socials acadèmiques i com s'avalua l'activitat científica.

  • Visibilitat dels investigadors: signatura i filiació institucional, identificadors d'autors, social media per a la recerca i xarxes socials acadèmiques
  • Avaluació i impacte de l'activitat científica: indicadors d'impacte d'autors i d'articles, mètriques alternatives, avaluació i acreditació

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.
Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PAS, PDI

Paraules clau: Avaluació i impacte de la recerca

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Aquest curs forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

  • Eines per organitzar la informació
  • Recursos i serveis d’informació en...
  • Mendeley avançat
  • La publicació científica 
  • Visibilitat i indicadors d'impacte
  • Elaboració del manuscrit de la tesi