FORMACIó

Redacció i preparació del manuscrit (La teva tesi doctoral 6)

Redacció i preparació del manuscrit (La teva tesi doctoral 6)

Aprèn a redactar i a estructurar la tesi i recomanacions per publicar-la.

  • Elaboració del manuscrit: estructura, modalitats de tesi singulars (compendi, embargament)
  • La redacció científica: pautes de redacció i criteris gràfics
  • Publicació de la tesi: autoria, filiació institucional, publicació en accés obert, drets d'autor...

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermitja o final d’elaboració de la tesi.
Amb la col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PAS, PDI

Paraules clau: Anglès, Publicació acadèmica, Redacció científica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Aquest curs forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

  • Eines per organitzar la informació
  • Recursos i serveis d’informació en...
  • Mendeley avançat
  • La publicació científica 
  • Visibilitat i indicadors d'impacte
  • Elaboració del manuscrit de la tesi