FORMACIó

Redacció i preparació del manuscrit (La teva tesi doctoral 5)

Redacció i preparació del manuscrit (La teva tesi doctoral 5)

Aprèn a redactar i a estructurar la tesi i recomanacions per publicar-la.

  • Elaboració del manuscrit: estructura, modalitats de tesi singulars (compendi, embargament)
  • La redacció científica: pautes de redacció i criteris gràfics
  • Publicació de la tesi: autoria, filiació institucional, publicació en accés obert, drets d'autor...

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase avançada d’elaboració de la tesi.
Amb la col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PAS, PDI

Paraules clau: Anglès, Publicació acadèmica, Redacció científica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.