FORMACIó

Recursos i serveis d'informació en... enginyeria (La teva tesi doctoral 2)

Recursos i serveis d'informació en... enginyeria (La teva tesi doctoral 2)

Treu el màxim partit de les bases de dades en enginyeria! Coneix la plataforma EngineeringVillage (Inspec, Compendex), IEEEXplore, Web of Science i Scopus.

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi.
 

  • Estratègies de cerca
  • Inspec i Compendex: bases de dades sobre enginyeria (civil, estructures, informàtica, electrònica, energies, materials i metal·lúrgia, bioenginyeria, contaminació de l'aire i de l'aigua, química, gestió dels residus).
  • IEEE Xplore: base de dades de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. que inclou el text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE.
  • Web of science i ScopusPreu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PAS, PDI

Paraules clau: Cerca d'informació, Recursos d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

  1. Eines per organitzar la informació
  2. Recursos i serveis d’informació en...
  3. Mendeley avançat
  4. La publicació científica
  5. Visibilitat i impacte de la recerca 
  6. Elaboració del manuscrit de la tesi