FORMACIó

Publicar un article científic

Publicar un article científic

BIBtip: L'article científic 

Formació de 45' per Meet orientada a l'estudiantat de Grau i Màster però oberta a tota la comunitat UPC. Taller pràctic amb temps per fer preguntes i resoldre consultes.

Objectius:

  • Reconèixer els diferents tipus d’articles
  • Descriure les parts d’un article científic
  • Identificar els principals tipus de revisions per parells (peer review)

El proper semestre es programaran nous BIBtips.
 

T'interessa? Ens ho pots dir a info.biblioteques@upc.edu.

 

El dia i hora del taller accedeix a l'aula virtual clicant a la Sala corresponent. Important: cal accedir amb el correu electrònic de la UPC acabat en @estudiantat.upc.edu o @upc.edu.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h.

Adreçat a: Estudiants de grau, Màster

Paraules clau: Avaluació i impacte de la recerca, Bibliografia, BIBtip, Organització de la informació, Publicació acadèmica, Redacció científica, Rumb TFE

Més informació: 

Aquest curs també es recomana per als alumnes que participen del servei Rumb TFE per consolidar la competència 'Ús solvent dels recursos d’informació'.