FORMACIó

Publicació, visibilitat i indicadors d'impacte (La teva tesi doctoral 4)

Publicació, visibilitat i indicadors d'impacte (La teva tesi doctoral 4)

Coneix estratègies per publicar, el moviment de l'accés obert i com s'avalua l'activitat científica (indicadors, impacte de les publicacions...).
Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.

Publicació científica, propietat intel·lectual i accés obert
Com signar correctament les publicacions, perfils d'investigador
Indicadors d'impacte (factor d'impacte, índex H, altmètriques...)
 
Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, Màster, PDI

Paraules clau: Avaluació i impacte de la recerca, Publicació acadèmica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

  1. Eines per organitzar la informació
  2. Recursos i serveis d’informació en...
  3. Mendeley avançat
  4. Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
  5. Elaboració del manuscrit de la tesi