FORMACIó

La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

Coneix estratègies per publicar, el moviment de l'accés obert i com redactar i estructurar un article científic.
Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.

  • Estratègies per publicar, propietat intel·lectual i accés obert
  • Redacció i estructura de l'article; l'abstract i la cover letter; el peer review
  • Ciència oberta i comunicació científica: dades de recerca, preprints i peer review en obert

 
Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PAS, PDI

Paraules clau: Publicació acadèmica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

  1. Eines per organitzar la informació
  2. Recursos i serveis d’informació en...
  3. Mendeley avançat
  4. La publicació científica
  5. Visibilitat i indicadors d'impacte 
  6. Elaboració del manuscrit de la tesi