FORMACIó

InForma't

InForma't

Curs en línia en habilitats informacionals: https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/informat

  1. Tipus de documents
  2. Eines per buscar informació
  3. Cerca eficient d'informació
  4. Avaluació de la informació
  5. Organització de la informació
  6. Accés a la informació
  7. Ús ètic de la informació
  8. Estar al dia en un àmbit temàtic


Preu: Gratuït

Adreçat a: Doctorat, Estudiants de grau, Estudiants de nou ingrés, Màster, PAS, PDI, Postdoctorat

Paraules clau: Avaluació i impacte de la recerca, Bibliografia, Cerca d'informació, Eines per a la docència, Organització de la informació, Publicació acadèmica, Recursos d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: