FORMACIó

Els drets d'autor en la publicació d'articles de revista

Els drets d'autor en la publicació d'articles de revista

Coneix els aspectes bàsics de la propietat intel·lectual aplicada a la publicació d'articles en revistes científiques; com publicar en obert, complir amb els mandats i evitar el plagi.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: PAS, PDI, Postdoctorat

Paraules clau: Publicació acadèmica

Més informació: 

L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.
El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.