FORMACIó

Competència ús solvent de la informació

Competència ús solvent de la informació

Les competències informacionals són el conjunt d’habilitats, aptituds i coneixements que ens capaciten per reconèixer quan necessitem informació, on localitzar-la, com avaluar-ne la idoneïtat i donar-li l’ús adequat d’acord amb el problema que se’ns planteja.

El personal bibliotecari pot col·laborar amb el personal docent i investigador de forma activa per desenvolupar l'adquisició de competències informacionals per part dels estudiants.

Informa't a la teva biblioteca.Preu: Gratuït per a membres UPC

Adreçat a: PDI

Paraules clau: Bibliografia, Cerca d'informació, Organització de la informació, Recursos d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

Formació en habilitats informacionals