FORMACIó

Cercar informació per la publicació, l'avaluació i l'acreditació de la recerca

Cercar informació per la publicació, l'avaluació i l'acreditació de la recerca

Coneix les bases de dades bibliomètriques i les fonts d'informació principals en els processos d'acreditació i aprèn com millorar la visibilitat dels teus treballs.
 Preu: Gratuït per a membres UPC

Adreçat a: PAS, PDI, Postdoctorat

Paraules clau: Avaluació i impacte de la recerca, Recursos d'informació

Més informació: 

L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.
El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.