FORMACIó

Bases de dades en enginyeria: Inspec, Compendex i IEEEXplore

Bases de dades en enginyeria: Inspec, Compendex i IEEEXplore

Treu el màxim partit de les bases de dades Inspec i Compendex de la plataforma EngineeringVillage i de la base de dades IEEEXplore.

Inspec i Compendex: bases de dades sobre enginyeria (civil, estructures, informàtica, electrònica, energies, materials i metal·lúrgia, bioenginyeria, contaminació de l'aire i de l'aigua, química, gestió dels residus).

IEEE Xplore: base de dades de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. que inclou el text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, Màster, PDI, Postdoctorat

Paraules clau: Cerca d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.