FORMACIó

Avery

Avery

BIBtip: Avery (base de dades d'arquitectura)

Formació de 45' per Meet orientada a l'estudiantat de Grau i Màster però oberta a tota la comunitat UPC. Taller pràctic amb temps per fer preguntes i resoldre consultes.

Continguts:

  • Què és Avery Index
  • Com accedir des de Bibliotècnica
  • Efectuar cerques simples i avançades amb paraules clau
  • Analitzar els registres obtinguts: simple i complet
  • Ús dels filtres del menús inferior i lateral
  • Accés als articles: botó “+ opcions”
  • Eines de selecció, citació, impressió i exportació de registres
  • Creació d’alertes

El proper semestre es programaran nous BIBtips.
 

T'interessa? Ens ho pots dir a info.biblioteques@upc.edu.

El dia i hora del taller accedeix a l'aula virtual clicant a la Sala corresponent. Important: cal accedir amb el correu electrònic de la UPC acabat en @estudiantat.upc.edu o @upc.edu.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs: 25€.

Adreçat a: Estudiants de grau, Màster

Paraules clau: Arquitectura, BIBtip, Cerca d'informació, Recursos d'informació, Rumb TFE

Més informació: 

Aquest curs també es recomana per als alumnes que participen del servei Rumb TFE per consolidar la competència 'Ús solvent dels recursos d’informació'.