ACTUALITAT

Resultats de l'enquesta de les biblioteques als estudiants

Resultats de l'enquesta de les biblioteques als estudiants

El curs passat els estudiants de la UPC van participar en una enquesta per avaluar el seu grau de satisfacció respecte a les biblioteques. Vam obtenir més de 3.308 respostes, de les quals 142 van ser d’estudiants FME (101 de grau, 31 màster i 10 de doctorat). La mitjana de satisfacció global ha estat d’un 4,81 sobre 6 a nivell global i a l’FME un 5,2 sobre 6. Destaquem a nivell FME que :

  • El 88% dels estudiants enquestats van a la biblioteca i el 58% consulta el web.
  • La puntuació de satisfacció global és d’un 5,2 sobre 6.
  • Els aspectes més ben valorats han estat l’atenció del personal (5,5 sobre 6) , el préstec de llibres (5,4 sobre 6) i el confort i sales per estudiar en grup (4,9 sobre 6).
  • Els aspectes amb una valoració més baixa són els ordinadors (4,4 sobre 6) i suport en l'elaboració dels TFG/TFM (4,3 sobre 6).Un dels nostres punts forts continua sent les persones que treballem a la biblioteca i això ens omple de satisfacció.

Els resultats globals també ens diuen que hem de millorar alguns aspectes: els estudiants volen horaris d’obertura més amplis i millors equipaments. També volen que els fem més fàcil l’accés a la informació i a les col·leccions.
Agraïm totes les observacions i els comentaris que ens serveixen per seguir millorant i oferim totes les facilitats per continuar rebent els vostres suggeriments.