ACTUALITAT

Connecta amb Publons

Connecta amb Publons

Publons és una xarxa social inclosa a la plataforma Web of Science que vol posar en valor l’activitat global dels investigadors: com a autors, com a editors i com a revisors, ja que combina publicacions, mètriques de citacions, historial com a revisor i treball d’edició a revistes acadèmiques.
La creació del perfil és gratuïta i permet enllaçar-ho amb d’altres perfils com ORCID, ResearcherID o Linkedin. Ofereix mètriques i altmètriques de les publicacions en funció de les dades recopilades de fonts com Web of Science, Crossref, PubMed i Mendeley.

Més informació