ACTUALITAT

Publicat el factor d'impacte 2018

Publicat el factor d'impacte 2018

Ja està disponible l'edició del Journal Citation Reports (JCR) del 2019, basat en dades del 2018.
En aquesta nova edició:

  • s'han inclòs 11.877 revistes representatives de més de 81 països, incloent 283 títols nous, dels quals 108 són d'accés obert;
  • s'han creat tres categories noves: Quantum Science & Technology (SCIE), Development Studies (SSCI) i Regional & Urban Planning (SSCI), i
  • s'han eliminat 17 revistes per garantir la integritat de les dades.

Cal tenir en compte que les dades definitives no es publicaran fins setembre de 2019.