HISTORICAL FUND OF THE LIBRARY OFETSAB

Selection of works

Italian architectural treatises 

Treatises of Vitruvius (81 BC - 15 BC)

 

 

VITRUVI POL·LIÓ, Marc.  M.Vtruvvii Pollionis de architectura libri decem ...: omnibus omnium editionibus longe emendatiores, collatis veteribus exemplis: accesservnt Gulielmi Castilionii ciuis Romani annotationes casti gatiores & plus tertia parte locupletiores: adiecta est Epitome in omnes Georgiij Agricolae de libros & p author ... Lvgdvni: apvd Ioan. Tornaesivm, 1552

Access to the digital version

This copy of the Library comes from the Fon Ribas and Piera

This copy of the Library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

vitruvianVITRUVI POLLIÓN, Marco. I Dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio / tradutti et commentatti da Monsignor Barbaro ...; with due tavole, the one di tutto quello if it contains per i capi nell'opera, the other by dechiaratione di tutte le cose de importanza

In Vinegia: By Francesco Marcolini, 1556

Access to the digital version

The Venetian translator and commentator Daniele Barbaro is the third great Italian interpreter of Vitruvius in the XNUMXth century and the first intellectual to be no architect.

The Vitruvius of Barbarian and the Quattro libri dell'architettura de Palladio published in 1570 complement each other so that the respective contributions of the two authors to Vitruvi's comment are inseparable.

This first edition of the work is illustrated with wood engravings based on Vitruvi's drawings.

Seconds David Rosand: "per a la preparació d'aquest volum, que es podria haver iniciat el 1547, Barbaro va participar amb Palladio, a qui no tan sols deu les il·lustracions més importants, sinó que també va contribuir aportant la seva experiència i coneixements tant en arqueologia com en arquitectura. Barbaro elogiar especialment el treball realitzat per Palladio en relació a l'antic teatre romà. Tan impresionant com les il·lustracions és el propi comentari de Barbaro, bàsicament aristotèlic, en el que una sola línia i inclús una sola paraula de Vitruvi es converteixen en tot un descobriment".

In 1567 Francesco di Franceschi and Giovanni Chreigher published in Venice the second revised and enlarged edition in a smaller format. The same publishers also produced a Latin edition in the same year. Later editions appeared in 1584, 1629 and 1641, all in Venice.

The first known Spanish translation is a manuscript published between 1584 and 1600 that is preserved in the National Library of Spain.

This copy of the library comes from Fons Manuel Ribas Piera

 

 

VITRUVI POL·LIÓ, Marc. De ararchitecture : libri decem 

Access to the digital version

Edició en llatí publicada per Francesco di Franceschi i Giovanni Chreiger. El mateix any, els mateixos editors van publicar la segona edició revisada i augmentada de l’edició de Francesco Marcolini publicat el 1556. Aquesta edició conté més il·lustracions (de Giovanni Creiger) que la primera edició, tot i que de menys qualitat. Algunes d’elles es van aprofitar a l’edició de I quattro libri del’’architettura d’Andrea Palladio de 1570./ M. Vitruvii Pollionis ; cum comentariis: Danielis Barbari. Venetiis: Apud Franciscum, Franciscum Senenfem & Ioan Crugher Germanum, 1567

 

 

 

 

 

 

 

.VITRUVI POL·LIÓ, Marc. Architecture or Art of building well / de Marc Vitruve Pollion; mis de latin en françois par Jean Martin. Geneva: Jean de Tournes, 1618

Tercera edició de la primera traducció de Vitruvi al francés feta el 1547 per Jean Martin qui, gràcies a les seves traduccions de molts textes del Renaixement italià, va tenir un paper important en la seva divulgació a França. A partir de 1546 va tenir cura de l’edició francesa de l’obra de Serlio, al  1546 va publicar la traducció al francès de Hypnerotomachia de Francesco Colonna afegint-li nous gravats fets per artistes francesos i, finalment, al 1553, L’Architecture de Alberti que va aparèixer després de la seva mort.

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 VITRUVI POL·LIÓ, Marc.General architecture of Vitruvius / abbreviated, by Mr. Perrault of the Academy of Sciences in Paris. Last edition enriched with copper figures. Amsterdam: aux dépens des Huguetan, et se vend chez George Gallet sur le Keyser Graft, M.DC.LXXXI [és a dir 1691]

Al 1673 es publica a Paris la traducció amb notes de The architectura libri decem de Vitruvi de Claude Perrault, un dels grans arquitectes de Lluís XIV, a més de físic, mecànic, metge i naturalista. Fou germà del també famós escriptor Charles Perrault. Posteriorment va ser reeditada el 1684. 

Perrault's translation did not please the Royal French Academy of Architecture as it broke with his concept that the beauty of a building is the result of the accuracy of its proportions According to him, there are no absolute rules regarding architectural proportions and the definition of beauty depends on all and a general consensus. This concept, which broke with the previous tradition, scandalized and started a long-lasting debate.

The edition of the library, which is part of the Manuel Ribas Piera Collection, is an abbreviated version later published in Amsterdam.

Perruult's edition of Vitruvius was translated into several countries in different languages, such as Spanish translated by José Castañeda, first published in 1761. which we also have in the library. 

                                                      Access to the digital version

 

 

 VITRUVI POL·LIÓ, Marc. Compendium of the ten books of architecture by Vitruvius / written in French by Claudio Perrault ...; traducido al castellano por don Joseph Castañeda ... En Madrid: en la imprenta de D. Gabriel Ramirez ..., 1761

Access to the digital version 

Després de l'edició d'Urrea, el Tractat de Vitruvi no es va reeditar a Espanya fins a mitjans del segle XVIII. El 1761 aquesta traducció de Joseph Castañeda va aparèixer pel francès Claude Perrault. Castañeda, professor de la Real Academia de San Fernando, va triar la versió del metge francès per a la traducció, seguint les consideracions establertes pel comte d'Aranda en el seu informe de 1757 sobre estudis arquitectònics en el qual, entre altres recomanacions, es va proposar una important política de traduccions i reedició dels principals representants del la tractadista clàssica com Vitruvi , Serlio, Vignola, Palladio o Scamozzi. 

As the title suggests, the work is a very short version with few illustrations of Vitruvius' treatise. This translation inaugurated the Editorial Policy of the Academy for the Teaching of Architecture.

Font: http://biblioteca.aq.upm.es/biblioteca_digital/vitruvio.html

According to Dora Wiebenson: This compendium of Perrault reorganizes and condenses the Vitruvian text creating a totally modern theory of positive and arbitrary beauty. To this must be added a selection of the most important classical monuments from the plates of the complete edition of Vitruvius made by himself. This complete edition marks the end of a long tradition of interpreting the texts of the classical author. Translated into five languages ​​and republished eleven times during the following century, this popular work was aimed at amateurs and men of taste.

Font: The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988

One of the copies in the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817) and the other of the Manuel Ribas Piera Collection

 

Treaties of Albert (1404 - 1472)

 

 ALBERTI, Leon Battista. The Ten Books of Architecture / di Leon Battista de gli Alberti ...; nouamente da la latina ne la volgar lingua con assai diligenza tradotti [di Pietro Lauro] Venecia: Vincezo Vaugris, 1546.

Access to the digital version

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTI, Leon Battista. Architecture / di Leonbatista Alberti ; tradotta in lingua fiorentina da Cosimo Bartoli ... ; con la aggiunta de disegni. Venetia : Francesco di Franceschi, 1565

Access to the digital version of our copy

Segona traducció de l’obra De re aedificatoria d’Alberti  a l’italià. Té com a particularitat que oferia per primera vegada el text acompanyat d’il·lustracions. 

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTI, Leon Battista.  The Ten Books of Architecture / of Leon Baptista Alberto; tradvzidos de latin en romance ... [Madrid]: en casa de Alonso Gomez ..., 1582

Access to the digital version

First printed and ninth Spanish translation of the Alberti treatise published in the house of Alonso Gómez, the king's printer. It includes a dedication to Juan Fernández de Espinosa (treasurer between 1578 and 1582 of Felipe II) probably with the aim of obtaining his sponsorship (common at the time). Philip II himself gave free rein to the edition in Madrid on October 17, 1578, which took four years to be printed.

The work mentions that it has the approval of Juan de Herrera, which is remarkable since Herrera was the main figure in the architecture of the moment, closely linked to Philip II.

Obra de vital importància al context espanyol del segle XVI ja que, segons Fernando Marías a El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento Español): […] al dejar atrás decidida y definitivamente el decorativismo plateresco que, en general, actuaba sólo sobre superficies, sobre la piel de la arquitectura, y rara vez en sus estructuras; se superaban, de algún modo, los dictámenes de las Medidas del romano (Toledo, 1526) de Diego de Sagredo. […].

Somehow he postulates the classicism of the reign of Philip II, confirmed by the later translation of the Rule vignolesca (also promoted by Juan de Herrera).

The edition has no engravings and this highlights the conceptual role of the text.

Source: Suárez Quevedo, Diego. About the first editions of Leon Battista Alberti's Re-edification. Faculty of Geography and History, UCM Online query

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

ALBERTI, Leon Battista. The Architecture of Leon Batista Alberti in ten books of painting in three books and of statuary in one book / translated into Italian by Cosimo Bartoli, and into English by James Leoni, architect; illustrated with seventy-five copper-plates engraved by Mr. Picart in one volume. London: printed by Edward Owen, in Hand-Court, Holborn, for Robert Alfray, in the Hay-market, St. James's, M.DCC.LV. [1755]

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatises of Serlio (1475 - 1554)

 

 SERLIO, Sebastiano. General rules of architecture by Sabastiano Serlio from Bologna over the five ways of buildings, ie, Tuscan, Doric, Ionic, Corinthian, and composite: with the examples of antiquity, which for the most part agree with the doctrine of Vitruvius: with nuoue additioni & castigationi, dal medesimo autore in questa terza editione, come ne la seguente carta è notato. [Venice]: printed by Francesco Marcolini in Venice, at the sign of the truth, MDXLIIII [1544]

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERLIO, Sebastiano. Il Terzo libro di Sabastiano Serlio bolognese, nel qual si figurano, e descriuono le antiquita di Roma, e le altre che sono in Italia, e fuori de Italia: con noue additioni, come ne la tauola appare. [Venice]: printed by Francesco Marcolini in Venice, in the sign of the truth, MDXLIIII [1544]

Access to the digital version

It is the first popular-language printed compendium that contains wood engravings with images of the older buildings in Rome and Italy. It also includes projects by Bramante, Rafael and Peruzzi. Among the contemporary works in the treaty, Saint Peter of Rome stands out.

Il terzo libro, dedicated to Francis I (king from 1515 to 1574) who brought Serlius to France to work at Fontainebleau until 1547, contains perspectives that were novel for the study of architecture and ancient art in his age.

The significance of this book lies in the fact that the representation of architecture had not been used before as an informative medium aimed at an audience. That is, the illustrations are as central as the text.

The cover shows a ruin with pilasters and arches with the inscription: Roma quanta fuit ipsa ruina docet ("even its ruins show us what Rome was in antiquity") with the intention of attracting the reader's attention.

In the library we keep two copies of this book from the Manual Ribas i Piera collection. One of the copies is linked with two more works by Sebastiano Serlio:

This copy of the library comes from Fons Manuel Ribas Piera

 

 

SERLIO, Sebastiano. Il Primo [-fifth] book of architettura / di m. Sabastiano Serlio from Bologna. In Venetia: per Pietro de Nicolini de Sabbio, ad instantia de Melchiorre Sessa, MDLI [1551]

Access to the digital version

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERLIO, Sebastiano. Libro primo [-quinto] d'Architecttura di Sebastiano Serlio Bolognese: nel quale si tratta di primi principii della Geometria. Venetia: Gio. Battista et Marchio Sessa, [1560]

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERLIO, Sebastiano. Third and fourth books by Sebastián Serlio Boloñés. Toledo: Joan de Ayala, 1563.

Access to the digital version  

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERLIO, Sebastiano. Third and fourth book of Architecture by Sebastian Serlio Boloñes: which deals with the ways in which buildings can be decorated with examples of antiquities / translated from Tuscan into Spanish by Francisco de Villalpando ...

Impresso ... en Toledo: en casa de Iuan de Ayala: a costa de Miguel Rodriguez ..., 1573

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

Pending add comment (first published in 1552, review

 

 

 

 

 

 

 

 

SERLIO, Sebastiano. All the architectural works, et prrospetiua, by Sebastiano Serlio from Bologna: two are drawn in all the ways of building ...: with the addition of the inuentioni of fifty doors ...: diuiso in sette libri: con vn ' indice copiosissimo con molte considerationi, & vn breue discorso sopra questa materia / collected by M. Gio. Domenico Scamozzi vicentino. Reprinted again, and corrected. In Vinegia [Venècia]: presso gli Heredi di Francesco de 'Franceschi, 1600

Access to the digital version

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

Treatises of Vignola, 1507-1573

 

AMATI, Carlo. The Orders of architecture of Barozzi da Vignola / published by Carlo Amati architect member of the Academy of Fine Arts in Milan. Milan: in the Stamperia di Pirotta and Maspero: they meet at the author's, 1805

Access to the digital version 

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatises of Palladio (1508-1580)

 

PALLADIO, Andrea. The Four Books of Architecture / di Andrea Palladio: ne'quali, dopo un breue trattato de'cinque ordini & di quelli auertimenti che sono piu diversij nel fabricare si tratta delle case private delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xisti et de tempij.

In Venetia: appresso Domenico de Franceschi, 1570

Access to the digital version

First edition of the Quattro Libri which exerted a great influence on the architects and architecture of the centuries immediately following its publication and made Palladio the most imitated architect of all time.

The Palladian canon for the ancient orders proved very useful. The main reason was in the illustration: the symmetry and harmony of Palladio's designs, with its very didactic schematic conception, was especially practical for the construction of palaces, villas, bridges, civil buildings at the same time as Christian temples and churches.

Palladio began work on this treaty in 1550 when he was collaborating with Daniele Barbaro on the illustration of the Vitruvius edition of 1556. It was written for a long period of time.

Although Palladio's initial idea was to create a broader treatise on architecture (in the style of Vitruvius's Dieci libri) which he failed to complete, this did not diminish the paramount importance of this work.

It is known that the manuscript was circulated in 1555 thanks to the mention of that same year by AF Dion. Giorgio Vasari read it, already revised, in Venice about 1566.

One year after Palladio's death in 1580, his children prepared an expanded edition with a fifth book that his father would have completed before his death, but it was never published.

Later the work was reedited in many occasions as much in Italy as of other countries. According to James S. Ackerman: "The luxurious London edition of 1715 translated by Giacomo Leoni was the forerunner of Palladio's" revival "in England where, a century earlier Iñigo Jones had already been responsible for introducing and disseminating the work widely palladiana ". Leoni's edition Manuel Ribas i Piera is also available in the library within the same collection.

 

 

 

PALLADIO, Andrea. I Quattro libri dell'architettura, di Andrea Palladio: ne 'quali, dopo vn breue trattato de' cinque ordini, & di quelli auertimenti, che sono piu diversij nel fabricare, si tratta delle case priuate, delle vie, de i ponti, delle piazze , dei xisti, & de 'tempij.

In Venetia: appresso Bartolomeo Carampello, 1581

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

PALLADIO, Andrea.  The Buildings and Drawings of André Palladio: work divided into four volumes with plates that represent the plans, facades and sections / André Palladio; collected and illustrated by Octave Bertotti Scamozzi. 2ª help. Vicence: J. Rossi, 1786.

Access to the digital version vol. 1

Access to the digital version vol. 2

Access to the digital version vol. 3 

Access to the digital version vol. 4 

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

other

 

 GUARINI, Guarino. Civil architecture of Father D. Guarino Guarini Posthumous work dedicated to his Sacred Royal Maeta. Turin: Gianfrancesco Mairesse, 1737. 

Access to the digital version

According to Etta Arntzen: L'Architettura Civile was published in 1737 by Bernardo Vittone. The text is divided into five books: I. Dell'architettura en generale (observations on the nature, aims and principles of architecture); II. Iconography (plots, foundations and plants); III. Elevated spelling (sections, turns, elevations and orders) IV. Orthografi gettata (methods for projecting plans on the surface); v. Geodesy (methods for transforming one geometric shape into another; methods for subdividing geometric figures). Some of the 79 images that illustrate the text are signed by Guarini himself, Abbiati and Fayneau. These consist of mathematical drawings, architectural details, sections, plans and elevations of the buildings made by Guarini himself in Turin, his churches in Paris, Lisbon, Messina and Prague, and the layouts of his works projected in Vicenza, Verona and Oropa. Guarini dominated much of the existing literature on architecture and mathematics and used, critically, certain passages from Vitruvius, Renaissance theorists and Delorme, as well as some of his contemporaries, such as J. de Caramuel and CF Millet de Chales. .

In the inaugural lecture of the symposium on Guarini held in 1968, Rudolf Wittkower summarized the ideas contained in the Civil Architecture and the methods of its author, emphasizing above all the clarity with which the treatise is organized the good critical sense of Guarini in the time to correct the traditional rules, his new inventions, his deep erudition, his admiration for the Gothic and his use of techniques such as stereotomy and projective geometry learned from the French. In front of one of Guarini's wonderful and extensive domes, the lover of uninitiated art neither understands nor cares to understand the complicated geometry of its construction, thus fulfilling one of Guarini's principles in Civil Architecture: although it depends largely on mathematics, the end of architecture is to please and delight the viewer.

Font: The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988

One of the copies in the library belongs to the Founding collection of the library of the Barcelona School of Architecture (prior to 1817) and the other in Manuel Ribas Piera Collection.

More information at: Theory of architecture: from the Renaissance to the present. 89 articles on 117 Treaties. Cologne [etc]: Taschen, cop. 2003. ISBN 3822825220, p. 128-137    

 

 

 

 WELL, Andrea. Perspectiva pictorum et architectorum Andreae Putei e Societate Jesu = Prospettiva de 'pittori e architetti d'Andrea Pozzo della Compagnia di Giesú. Part one [... second]. In Roma = Zu Rom: nella stamperia di Gio. Giacomo Komarek ... = gedruckht von Joann. Jacob Komarek ..., 1693-1700. 2 vols.

Access to the digital version

Pozzo was a self-taught architect who was trained with the help of XNUMXth-century Italian tractors. He emphasized that architecture came from painting and the technique essential to any painter: perspective.

The treaty has a practical approach and, for the most part, is original. It was very popular and had a great impact. His studies of perspective, as well as his architectural designs, had long been an inspiration.

The two volumes of the treatise begin with a dedication followed by a brief prologue "To the Reader" (Ad lectorum) and an index, and include a series of 101 and 116 engravings in each volume, with accompanying explanations in Latin and Italian.

Most of the engravings are by Vincenzo Mariotti, a student of Pozzo. Volume 1 is dedicated to Emperor Leopold I (reign from 1658 to 1705) and Volume 2 to his son Joseph I (1705-1711). After the covers in Latin and Italian, each volume contains an allegorical representation that refers to the study of architecture. A second preface, Monita ad Tyrones, ("Notice for Beginners") introduces the first volume and explains the gradual construction of the treatise which is presented as a manual.

Volume 1 begins with simple exercises focusing on the perspective representation of the square. It follows with exercises that rely on different architectural elements and structured stone groups, and then some Pozzo projects for altars and theater sets. The last sheets are dedicated to the fresco on the roof of the main ship of Sant'Ignazio (discovered in 1694, two years after the first volume was published). Its construction in perspective was the didactic and theoretical object of the first volume. Volume II focuses on complex building exercises as well as projects for other churches.

Various editions of the treaty were published in the 1700th century, and it was widely disseminated in favor of the extension of the Jesuit order (to which Andrea Pozzo belonged) around the world. The first translations into French and German were published in 1707. In 1708, a bilingual text in Latin and English was published in London, and in XNUMX in Brussels in Latin and Flemish.

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

SIRIGATI, Lorenzo. The practice of prospecting by Cavaliere Lorenzo Sirigati.

Venice: Girolamo Franchesci, 1596

Access to the digital version

First edition of this book, which was dedicated to Ferdinando de Medici, Grand Duke of Tuscany. In the first XNUMX sheets the basic principles are carefully explained and, after passing through arches, vaults, capitals, doors and facades, he makes representations of the violin and the lute.

The second book (without text) shows the application of various techniques to different parts of buildings and to a wide variety of open and closed polyhedrons.

Baltrusaitis in his article Anamorphoses, 1955, pages 58-70, cites Plate 43 as a precursory example of the "accelerated" perspective.

Seconds Paul Breman: "Sirigatti's treatise was well received by both his images and his good sense. For Renaissance painters and architects, perspective was one of the most highly regarded sciences, and Sirigatti occupied a prominent place with full rights. among the foremost authors in the field. His work was re-fashioned in the XNUMXth century, being praised primarily for its simplicity and its fundamentally practical approach. "

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

French architectural treatises

 

BELIDOR, M. (Bernard Forest de). Hydraulic architecture, or the art of driving, raising and managing water for the different needs of life.. A Paris ...: chez Charles-Antoine Jombert ..., 1737-1753. 2 Flights.

Access to the digital version volume 1 

Access to digital evolution volume 2

One of the copies in the library belongs to the Founding fund of the School library
of Architecture of Barcelona (before 1817)
and the other at Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

BELIDOR, M. (Bernard Forest de). The Science of Engineers in the Conduct of Fortification and Civil Architecture: Dedicated to the King / by Mr. Belidor.
Paris: Claude Jombert, 1729. 2 volumes

Access to the digital version volume 1

Access to the digital version volume 2

 

According to Robin Middleton: "Bernard Forêt de Belidor was one of the most famous and appreciated engineers of the 1694th century: Smeaton, Telford and Rennie, for example, learned French to read his Architeture Hdraulique. However, it has not been much studied, nor He was born in Catalonia in 1698 or XNUMX, the son of a military man who was assassinated shortly afterwards, and was raised by another officer who taught him the basics of survey and military strategy. in Paris, he worked for both Cassini and La Hire, and from a very young age was appointed professor of mathematics at the La Frère Artillery Squadron, where he taught his reputation, but the advances he made in the manufacture of gunpowder and the science of ballistics they seemed an affront to the Prince of Dombes who dismissed him from office [...]

He was director of the Arsenal for many years, a member of the Académie des Sciences, etc. But it was his books on fortifications and military subjects that launched him to fame. La science des ingénieur published in 1729 was his best known work: the first engineering textbook ever published. The book is divided into six parts, each paginated separately, mainly concerned with fortifications and their construction: there are sections on masonry, construction of arches and earth pressure (in which the properties of the soil are treated for the first time). ). Vauban tables for the design of retaining walls were included. The last book deals with estimates and quantities of materials. But the fourth and fifth books are devoted to architectural design: the fourth to the distribution of barracks, hospitals and ancillary buildings, walkways and smelters in the city; the fifth to the decorative aspect of architecture.

[…] The five orders and their related moldings are dealt with extensively, being the basic source of François Blondel's Cours d'architecture and its ideals. as opposed to those of Claude Perrault, are equally recognized. Belidor accepted that beauty was essentially arbitrary and conventional. He was also sufficiently aware of the more recent treatises, such as the Traité de perspective de Courtonne of 1725, which for him emphasize the great contribution of the French to architecture in the question of the detailed planning of hotels. […] But Belidor was unwilling to accept the whims of Italian taste that were then fostered in French architecture, particularly interior design. He harshly criticized the church of the Theatines designed by Guarino Guarini, which, according to him, was a thousand times stranger even than the Gothic one. ” ( Avery's hotice : five centuries of great architectural books: one hundred years of an architectural library, 1890-1990. New York: GK Hall, 1997. pp.70-71, translated from English)

One of the copies in the library belongs to the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817) and the other at Manuel Ribas Piera Collection

 

 

BLONDEL, Francois. Course of architecture taught in the Royal Academy of Architecture, first [.. fifth] part: or are explained the terms, origin & principles of architecture & the practices of the five orders according to the doctrine of Vitruvius & its principal sectarians, & following that of the three most skilful architects who have written among the moderns, who are Vignole, Palladio & Scamozzi / dedicated to the King by M. François Blondel, of the Royal Academy of Sciences.

In Paris: from the printing house of Lambert Roulland, in the house of Antoine Vitré, rue du Foin, for sale at Pierre Auboin & Francis Clouzier, near the Hotel de Monseigneur le Premier President, court du Palais, à la fleur de lis, et chez les mesmes sur le quay des Grands Augustins, à la fleur de lis d'or, M.DC.LXXXXVI (1696)

A Paris: chez l'auteur aux Faux-Bourg Saint Germain rür Jacob, au coin de celle de Saint Benoît et Nicholas Langlois rüe S. Jacquess à la victoire, MDCLXXXXVI

In Paris: from the printing house of François le Cointe rüe des Sept-Voyes, near the College de Reims.

The Cours d'Architecture, which contributed greatly to the systematic study of orders, consisted of the author's lectures at the Académie, where he was professor and director from 1671 until his death in 1686. the first organized course in architecture in France and began a new genre of treatise on architecture. A large part is devoted to the erudite commentary and comparison of the orders of Vitruvius, Alberti, Vignola, Palladio, and Scarmozzi. The sections are accompanied by tables and complicated comparative diagrams of proportions.

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

BLONDEL, Jacques-François. The distribution of pleasure boats and the decoration of buildingsices in general. Paris: Charles Antoine Jombert, 1737. 2 Vols.

Access to the digital version of our copies

In the words of Steven Frear: "This is Blondel's first published work, also known as the Traité d'Architecture dns le goût moderne. It was aimed at the architect, the student and the art lover of construction. " It was written during the "boom" of domestic architecture that took place in France in the XNUMXth century. Blondel showed the reader through various models of country houses made by himself.

In fact, although there had previously been treaties dealing with this type of building in a more or less theoretical way, Blondel's was the first to define in a more descriptive way the planning criteria that a building should have. period cottage (or hôtel).

These houses, only for the richest, illustrate the principle of the convenience, determined by reason and scial custom.

The work was published in two volumes, and most of his engravings were designs by the author himself. The first volume includes the plans of the lots and the plants and elevations of the houses and gardens. The second volume contains details of the gardens and a section dedicated to the decoration of the interiors ”. (The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988, p. 287-288, translated from Spanish).

One of the copies of the library comes from the Foundation Fund of the library of the School of Architecture of Barcelona (before 1817) and the other from Manuel Ribas Piera Collection

More information at:
PLACEK, Adolf K., ed. Avery's hotice : five centuries of great architectural books: one hundred years of an architectural library, 1890-1990. New York: GK Hall, 1997. p.71-73.

Teoria de la arquitectura: del Renacimiento a la actualidad. 89 articles on 117 Treaties.
Cologne [etc]: Taschen, cop. 2003. ISBN 3822825220

 

 

BLONDEL, Jacques-François. Civil Architecture Course: Architecture course, or Treatise on the Decoration, Distribution and Construction of Buildings / by JF
Blondel (From vol. VII); and continued by Mr. Patte. Paris: Desaint, 1771-7. 6 Flights.

Access to digital version:
Flight. 1: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65578971
Flight. 2: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558006r
Flight. 3: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6557942d
Flight. 6: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6557566f
Flight. 5: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558090p
Flight. 4: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6557915h

Robin Middleton asserts that · ”Blondel, equal to or even to a greater extent than his seventeenth-century namesake (also author of a treatise), should be regarded as a theorist rather than an architect, although his buildings sober in the Place d'Armes of Metz still today attest to his great talents as an architect. He was the great master of eighteenth-century architecture, and his disciples include not only a large number of the most distinguished French architects, but also architects from Germany, Russia, and England. Sir William Chambers is the principal representative. All of Blondel's doctrine is explained in his Cours d'architecture.

He began his professional career of a certain rebellion; in 1742 he tried to open an École des Arts to face the Académie school, a purpose that came true the following year, but in 1750 he was already sent by students from the École des Ponts et Chaussées, and in 1762 he himself was appointed professor at the Académie Royal d'Architecture. His teachings were truly academic in the best sense of the term, logical and based on order, as was his course divided into three parts: the first devoted to decoration, the second to planning ("Distribution"). ) and the third in construction. But he was not a reactionary or an indoctrinator.

His taste changed over the years, and he let his beliefs be permeable to the influences of his younger contemporaries; he was, above all, a person of great tolerance. Although he admired mainly the works of Francois Masart and also those of Claude Perrault, he also recognized the merit of Borromini (though not that of his followers) and even understood the Gothic architecture he considered the expression adequate of French Catholicism. He taught his students to draw and build not only noble buildings, but also useful structures. With all his tolerance, he was not prepared to understand any kind of exoticism or novelty. He disapproved of the taste for large-scale forms that began to develop in the late eighteenth century, as well as the overly direct imitation of antiquity. He always advocated moderation in all aspects of art.

Similarly, he did not share JG Soufflot's obsessive interest in construction problems, and in fact the last three volumes of his Cours d'Architecture, which address these problems, were adapted and completed — we could say that they were practically written. - for his
disciple Pierre Patte (1723-1814), whose enthusiasm and knowledge were largely superior to those of Blondel. Together they produced an architectural manual that will be used throughout France and much of Europe until the early XNUMXth century, when the works of JNL Durand and JB
Rondelet came to replace him. ” (The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux.
Madrid: Hermann Blume, 1988, p. 154-155, translated from Spanish).

The library copy comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

FRÉART, Roland. Parallel of ancient and modern architecture:
containing the profiles of the most beautiful edifices of Rome compared with the top ten
authors who wrote five orders; Scavoir, Palladio and Scamozzi, Serlio and Vignole, D.
Barbaro and Cataneo, LB Alberti and Viola, Bullant and de Lorme
. 2nd ed. (from the Book of Monsieur de
Chambray). Paris: François Jollain, 1689.

Access to the digital version of our copy

Robert Neuman states that “Fréart de Cambray was born in Le Mans into one of those noble families who belonged to the new variety of connoisseurs that appeared in the seventeenth century and participated significantly in the formation of artistic taste. [...] In his first in Italy, in 1630-35, Roland established contacts with French classical painters based in Rome and studied classical architecture. [...]

The Parallel, which was aimed at an audience of educated architects and architecture enthusiasts, included a series of visual comparisons accompanied by explanatory texts relating to the orders and their use by architects of classical antiquity and of the Renaissance. In condemning the architects of his time for the liberties taken in interpreting orders, and in recommending ancient architecture (actually, the very laws of nature) as the sole source of architectural principles, Fréart began the architectural version of the famous "Complaint of the ancients and the moderns." For Fréart, only the Greeks had produced a perfect architecture that could serve as a model for the present. He found the three Greek orders so beautiful, that even the two Romans left him cold.

Later his inflexible teachings, which followed the theoretical objectives of the newly founded Académie, would be refuted by Perrault. But his general theory of the rational character of beauty was of great importance at the time and would reappear a century later and in the form of different from theEssay on architecture de Laugier (1753) ”(The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988, p.179, translated from Spanish).

The library copy comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

LAUGIER, Marc-Antoine. Essai sur l'architecture. In Paris: chez Duchesne, rue S. Jacques, au Temple du Goût, M.DCC.LIII [1753]

LAUGIER, Marc-Antoine. Essai sur l'architecture. New edition, revised, corrected, & augmented with a dictionary of terms and plates which facilitate its explanation.

To Paris: Chez Duchesne ..., 1755

Access to the digital version (1753 edition)

Access to the digital version (1755 edition)

Despite its modest presentation (small eighth books without illustrations), Laugier's books had an immediate impact.

Seconds Richard A. Etlin: "The Essay was at the forefront of the three main issues of the time: architectural composition, urbanism and landscape architecture. Following the example of the Nouveau traité de toute l'architecture de Cordemoy (2nd ed. 1714), Laugier denounces the "abuses" of Baroque architecture (broken pediments, attached columns, pilasters) and, in doing so, goes on to offer a construction model for the futur in his memorable description of the primitive hut. At the same time that Jean-Jacques Rousseau was exploring the myth of the good savage in order to determine the foundations of human nature and society, Laugier returned to the origins of architecture, based on structural logic. and formal of the Greek temple, to establish the principles of architectural design. And in doing so, Laugier also diminished the importance given in architectural theory to debates around the proportions of orders, to give it to questions of composition through the use of pure geometric forms. "

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

LE MUET, Pierre. Maniere de bastir pour toutes sortes de personae. Paris: Melchior Tavernier, 1623

Access to the digital version

The aim of this book was to make available to bourgeois customers and amateurs essential information on everything related to urban construction. The work follows the basic format: a series of floors and elevations, accompanied by comments, of a wide variety of types of houses.

But this work stands out, with respect to the predecessors of Le Muet (as Serlio in his book VI Tutti li gradi degli homini, de l'Orme with Pour les grands et les petits of 1567 or Jacques Androuet de Cerceau in Soît de petit, moyen ou gran state of 1559) which includes more variety of models and is also aimed at potential clients with lower budgets that did not allow them to hire architects. Proof of this is that many of the slabs consist of a narrow façade without architectural ornament and a single room on each floor.

This treaty was an essential source of information on home architecture under the reign of the first two Bourbons in France: Henry IV (who reigned from 1589 to 1610) and Louis XIII (who reigned from 1610 to 1643). guide for many architects up to about 1680.

Le Muet added engravings to the Parisian hotels he had designed in the second edition of 1647, which was followed by the editions of 1663 (with some supplemental sheets with cover models) and 1681.

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

Spanish architectural treatises

 

Brizguz and Bru, Athanasio Genaro, 1713? School of civil architecture: which contains the orders of architecture, the distribution of the plans of temples and houses, and the knowledge of the materials / its author Athanasio Genaro Brizguz y Bru, architect. Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1738

Access to the digital version

This copy of the library comes from Fons foundation of the library of the School of Architecture of Barcelona (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEGER, Christian. Elements of all civil architecture: with the most unique observations of moderns / printed in Latin by Fr. Christiano Rieger .... Which, augmented by it, are translated into Spanish by Fr. Miguel Benavente ...
Madrid: por Joachin Ibarra ..., 1763

Access to the digital version

According to Carlos Sambricio. “The publication in 1763 of Rieger's Elements of Civil Architecture marks an important guideline in Spanish architectural thought because, translated by Miguel Benavente, it opens the door to problems posed in France and Italy on the meaning of classicism. Published in Spain seven months after the original edition in Vienna, Father Benavente does not limit himself to translating the original text, but introduces new features. Benavente manages to modify the original plates, adjusting them to Laugier's ideas about the cabin and the origin of the architecture. ” (SAMBRICIO, Carlos. The texts and the treatises of architecture of the illustrated Spain. To: Goya, the Illustration and the architecture: the birth of the modern art: Exhibition: Official College of Architects of Aragon. Delegation of Zaragoza: 26 February 1996- March 30, 1996. Zaragoza: Official College of Architects of Aragon, 1996, pp. 43-47. Online query, translated from Spanish)

Dora Wiebenson comments that only the Spanish edition contains information about stereotomy. According to her, this treatise was probably the most important reference work on civil architecture in Central Europe during the second half of the XNUMXth century.

(The Treaties of Alberti to Ledoux. Madrid Hermann Blume, 1988, p. 141-142)

This copy of the library comes from the Manuel Ribas i Piera Collection

 

 

TORIJA, Juan de. Brief treatise on all kinds of vaults, both regular and regular, the execution of works and measuring them with singularity and modern fashion, observing the canterile precepts of the masters of architecture with singularity and modern fashion, observing the canterile precepts of the masters of architecture . Madrid: Pablo de Val, 1661

 

Access to the digital version

 

According to Fernando Marías, the Torija from Madrid, although on the cover he appears as a “master architect” was a competent master builder interested in improving the professional conditions of the master builders of the time claiming their skills on the “architects painters” which he considered profane in the practice of architecture. This treatise of Torija offered a mechanical character that moved away of other treaties of the moment like the one of Lorenzo de San Nicholas and Alonso de Vandelvira more centered in the art of the stonecutters or the stereotomy of the stone. Torija’s manual focused exclusively on the art of the trowel bouquet in order to provide basic arithmetic rules for easily calculating the surface size in square feet of the types of main vaults used.
This calculation of the surface was essential both to calculate economic budgets of the work and to make appraisals of works already completed. The main interest of Torija's manual focuses on "its representative nature of the scholastic concerns of contemporary master builders." ( The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988, p. 246-248)

 

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

Treatises on military architecture

 

CATANEO, Girolamo. Dell'Arte militare: libri cinque, ne'quali si tratta il modo di fortificare, offendere, et diffendere una fortezza: et l'Ordine come sidebbano fare gli Alloggiamenti Campali; & formare le battaglie, con l'essamine de bombardieri, & di far fuochi arteficiati. Book one / di Girolano Cataneo novarese. In Brescia: Next to Thomaso. Bozzola, MDLXXXIIII [1584].

Access to the digital version

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCUCE, Pedro de. Dissertation on military measures, which contains the reason for preferring the use of Nationals to those of Foreigners . In Barcelona: by Francisco Suriá and Burgada ..., 1773

Access to the digital version

This copy of the library comes from Founding fund of the library of the School of Architecture from the Academy of Mathematics of Barcelona (before 1803)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCUCE, Pedro de. Principles of fortification: containing the definitions of the main terms of the square and campaign works, with an idea of ​​the conduct regularly observed in the attack and defense of the fortresses: arranged for the instruction of military youth . In Barcelona: by Thomas Piferrer ..., 1772

This copy of the library comes from Founding fund of the library of the School of Architecture from the Academy of Mathematics of Barcelona (before 1803)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE, Antoine de. The Fortifications of the Knight Antoine de Ville: contain the way to fortify all kinds of places with the attack, and the means to take the Places. Paris: Compagnie des Libraires de Palais, 1666.

 

Access to the digital version

 

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

 

 

 

 

 

 

 

Treatises on mathematics

 

BAÏLS, Benito. Elements of mathematics. Madrid: por D. Joachin Ibarra ..., 1779-1804. 11 vol.

Access to the digital version

According to Carlos Sambricio: “Benito Bails arrived from France in Spain around 1761. He has extensive training in mathematics and geometry as well as in philosophy and economics, which he disseminates through various periodicals in the Madrid Ilustrado. He was appointed a few years later Director of Mathematics at the San Fernando Academy and took part in various controversies and debates at the Academy. He took the side of those who wanted a change in Baroque knowledge by giving it a different approach close to that of the French academies or that of the architects residing in Rome. In this sense Bails accepts the idea of ​​replacing both the ancient language of grotesques and rocks with the new classicist ideal, and at the same time assumes the adoption of the types of buildings developed by the architects of the countries mentioned. Eclectic in his training Bails is a writer who publishes both a treatise on harmony and a study on the desirability of burying the dead outside the cities, decides to edit his Elements of Mathematics as a way to publicize a significant number of issues barely addressed until then in Spain, thus turning its eleven volumes into a fundamental repertoire of problems and issues raised in the Europe of its time. To this end, Bails voluntarily assumes a role as a disseminator, as a disseminator, some references and offering architectural images belonging to architectural treatises widely disseminated outside our borders. His intention is to disseminate formal models, to provide typological solutions for a small number of buildings, as he considers that only five themes (church, barn or dressing room, hospital, prison and theater) are fundamental within civil architecture. However, far from the architectural and academic theory only of texts already surpassed at the time, Bails will not understand that many of the examples he offers are contradictory, reflecting different mentalities and cultures, and in this sense does not hesitate to present images of the 'Church of Val de Gràcia in parallel to the Theater of Naples, in the same way that it does not differentiate between the Jesuit architecture of Nimes and the project of the Hotel-Dieu de Poyet. But if Bails was wrong in the images and examples he offers, so are his quotes or references to architectural theorists: he indiscriminately mixed rigorous texts (Laugier or Italian texts) with references to Blondel's classicist baroque, with the theoretical assumptions of Milizia or with the functionalist treatises ”. (The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988, p. 160-162, translated from Spanish).

This copy of the library comes from the Founding fund of the library of the School of Architecture from the Academy of Mathematics of Barcelona (before 1803)

 

 

BAÏLS, Benito. Principles of mathematics of the Royal Academy of San Fernando / by Don Benito Bails. 2nd ed. Added. Madrid: Imp. of the Vda. de Ibarra, 1788, 1789, 1790. 3 Vols.

 

Access to the digital version. Volume 1

Access to the digital version. Volume 2

Access to the digital version. Volume 3

This copy of the library comes from the Founding fund of the library of the School of Architecture from the Academy of Mathematics of Barcelona (before 1803)

 

 

 

 

 

 

 

TOSCA I MASCÓ Tomás Vicent. Mathematical compendium. 3ª impr. Valencia: Joseph Garcia, 1757. 9 v.

Access to the digital version

This copy of the library comes from the Founding fund of the library of the School of Architecture from the Academy of Mathematics of Barcelona (before 1803)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other

 

DECKER, Paul. Fürstlicher Baumeister / oder: Architectura civilis: wie grosser Fürsten und Herren Palläste / mit ihren Höfen / Lust-Häusern / Gärten / Grotten / Orangerien / und ande ren darzu gehörigen Gebäuden füglich anzulegen / und nach heutiger Art auszuzieren; zusamt den Grund-Rissen und Durchschnitten / auch vornehmsten Ge-mächern und Säälen eines ordentlichen fürstlichen Pallastes; Erster Theil / Inventirt und gezeichnet Durch / Paulus Decker / Hoch-Fürstl. Pfalz-Sulzbach. Architect.

Verlegt von Jeremias Wolff / Kunsthändlern in Augspurg. Cum Gratia & Privilegio Sac. Cæs. Majesty.

Augspurg: Gedruckt bey Peter Detleffsen Anno MDCCXI [1711] -1716.

Access to the digital version of our copy

This is the first edition of Paul Decker's work which translates as "Architect of Princes" referring to Decker's position as master and director of works in different palaces of the German courts of his time. His intention with this work was to represent models for all types of representative buildings and projects for stately homes: palaces, gardens, orangeries, grottoes, torches, single rooms ... and even proposes the ceiling decorations for in the main rooms. Also galleries with exhibition of works of art following, in part, the models of French theorists like Perrault, Blondel ... Only some works are represented
really built. The work, although not containing any expressly formulated theory, had a great influence on the German Baroque and many architects and decorators of the eighteenth century were inspired by it. Profusely illustrated with large engravings and little text, it was intended to be a kind of catalog for princes and nobles, a fairly modern idea. Two of the four planned volumes were published, but Decker's untimely death left the project unfinished. The third volume, which was never published, was intended to deal with it
churches and chapels and the fourth civil buildings such as town halls, hospitals, schools, stock exchanges and arsenals.

This copy of the library comes from the Founding of the library of the Barcelona School of Architecture (before 1817)

More information at:

PLACEK, Adolf K., ed. Avery's hotice : five centuries of great architectural books: one hundred years of an architectural library, 1890-1990. New York: GK Hall, 1997. p.71-73.

Theory of architecture: from the Renaissance to the present. 89 articles on 117 Treaties.
Cologne [etc]: Taschen, cop. 2003. ISBN 3822825220

 

 

KIRCHER, Athanasius. Athanasii Kircheri Phonurgia nova, sive, Conjugium mechanico-physicum artis & natvræ paranympha phonosophia concinnatum: quâ universa sonorum natura, proprietas, vires effectuúm [que] prodigiosorum causæ, novâ & multiplici experimentorum exhibitione enucleantur: instrumentorum acustic que instrumentorum acustic adaptandarum, tum ad sonos ad remotissima spatia propagandos, tum in abditis domorum recessibus per occultioris ingenii machinamenta clam palámue sermocinandi modus & ratio traditur, tum denique in bellorum tumultibus singlaris hujusmodi organorum usus, &
praxis per nouam phonologiam describitur

Campidonae: by Rudolphum Dreherr, 1673

Access to the digital version

The edition of Phonurgia Nova (1673) by Athanasius Kircher (Geisa, Germany 1602-Rome, Italy 1680) demonstrates the degree of commitment and fantastic erudition of the Jesuit with respect to the liberal and scientific knowledge that defined the limits of knowledge in the Europe of mid-seventeenth century. Considered in his time as a homo universalis, his studies on medicine, astronomy, mathematics, history, architecture, music, mineralogy, etc. are well known. among many others.

The title of the work contains the neologism “Phonurgia”, composed of the Greek words φovή (sound) and ỏpγή (work, energy). Written in Latin, its subtitle translates as "new mode of sound production", recognizing towards the end of the book "phonurgia como facultas mirabilium per sonos operatrix", which means the ability to provoke the wonderful through means of sound ”. Because for Kircher sound was not simply a physical phenomenon, but something that was deeply connected to human nature.

Kircher's works express the baroque vision of the "wonderful world", from machinist inventions that show a happy synthesis between science and magic: to surprise, to convince people of improbable things and, finally, to explain the arcane that lies between hermeticism and the exact sciences. His artifacts, gathered in a museum named after their author, could hardly be included in a genealogy of experimental science, but they nevertheless illuminated the futurgenerations of artists and architects, from the spirit of illustration to the surrealism of the twentieth century.

Source: Tronchin, Lamberto. Athanasius Kircher's New Phonurgia: The marvelous world of sound during the 17th Century, Acoustics Today, January 2009.

This copy of the library comes from the Manuel Ribas Piera Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliography on ancient books consulted

 

PLACEK, Adolf K., ed. Avery's hotice : five centuries of great architectural books: one hundred years of an architectural library, 1890-1990. New York: GK Hall, 1997. ISBN 0783815972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Theory of architecture: from the Renaissance to the present. 89 articles on 117 Treaties. Cologne [etc]: Taschen, cop. 2003. ISBN 3822825220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

The Mark J. Millard architectural collection. Washington: National Gallery of Art; New York: George Braziller, 1993-

Conté: 1. French books, sixteenth through nineteenth centuries. 2. British books, seventeenth through nineteenth centuries / catalog entries, Robin Middleton ... [et al.] 3. Northern European books, sixteenth to early nineteenth centuries. 4. Italian and Spanish books, fifteenth through nineteenth centuries

                                       

 

 

WIEBENSON, Dora, ed. The Architecture Treaties: from Alberti to Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 1988. ISBN 847214397X

 

 

 

    

                        Go to the beginning


Last update: 12 / 04 / 2021