ScienceDirect: guia d'ús

Accés a ScienceDirectScienceDirect és una base de dades de revistes i llibres editats per Elsevier i per altres editorials com Academic Press, North Holland o Pergamon.

Conté revistes publicades des de l'any 1995 i llibres de diferents temàtiques: agricultura, arts i humanitats, biologia, ciència dels materials, ciències socials, economia, enginyeria civil, enginyeria química, enginyeria informàtica, física, matemàtiques, medi ambient, medicina i sociologia.

Des d'on s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • Permet un nombre il·limitat d'usuaris simultanis.

Quines són les opcions de cerca?

Quick search

 • Al menú superior sempre apareix una opció de cerca ràpida que permet buscar els termes indicats al títol del llibre o revista, nom de l'autor, paraula clau o localització concreta de l'article.

         

 • En funció de la pàgina des d’on es vol fer la cerca, el sistema permet buscar a tots els recursos o bé limitar la cerca al recurs de la pàgina des d’on s’executa la cerca. Així, si s’executa la cerca des de la pàgina d’una revista en concret, es pot fer la cerca buscant a tots els recursos (revistes, llibres, etc), a totes les revistes, o només al títol concret.

Advanced search

 • Des de l’opció Advanced search de la barra d'eines superior, es poden fer cerques avançades a tots els recursos (All sources), revistes (Journals), llibres (Books), obres de referència (Reference works) o imatges (Images).
 • Per fer cerques expertes mitjançant operadors booleans (en lloc de menús desplegables) només cal activar el botó Expert search de la mateixa pantalla.

         

 • La cerca avançada permet recuperar tots els llibres i revistes disponibles a ScienceDirect, amb la possible combinació de diversos termes extrets dels camps resum, títol, paraula clau, autor, títol de revista o llibre, referències, ISSN/ISBN, afiliació, text complet.

 • Addicionalment, es pot indicar si la cerca es vol fer a tots els recursos o només als marcats prèviament marcats com a favorits (previ registre personal activant l'opció "Sign in" del marge dret superior), als recursos subscrits i/o als documents en accés obert. També es poden limitar els resultats a un àmbit temàtic i/o cronològic (segons la data de publicació).

 • Els operadors que es poden fer servir per combinar aquests termes de cerca són els següents, els quals es poden utilitzar simultàniament mitjançant els parèntesis:

Operadors booleans
 • AND: fa la intersecció entre els termes que van units amb aquest operador.
 • OR: fa la unió entre els termes que van units amb aquest operador.
 • AND NOT: fa l’exclusió de termes concrets que no es volen recuperar.
Operadors de proximitat
 • W/nn: especifica la proximitat entre termes, on "nn" és un número de 1 a 255.
 • PRE/nn: el primer terme ha de precedir el segon en un número màxim especificat de paraules.
Truncaments
 • *: reemplaça un o diversos caràcter a qualsevol part d’un terme.

Browse Books / Journals

 • Els botons "Journals" o "Books" de la barra d'eines superior permet accedir alfabèticament als títols dels llibres o revistes de la base de dades, així com navegar per un arbre temàtic des d'on poder seleccionar els àmbits d'interès.       

Com treballar els resultats?

 • Els títols i volums als quals es té accés (recursos subscrits i/o d'accés obert) apareixen marcats a la dreta amb una icona verda. A més, aquests resultats es poden filtrar per tipus de publicació (llibres o revistes) i/o tipus d'accés (lliure o tancat) mitjançant els menús desplegables superiors.

 

 • El botó "Save search alert" permet guardar aquesta cerca com una alerta i rebre per correu electrònic els nous resultats existents a la base de dades (previ registre personal activant l'opció "Sign in" del marge dret superior).

         

 • L'opció "Export citations" permet exportar les citacions bibliogràfiques de tots o cadascun dels documents obtinguts a la cerca, i guardar-les als gestors de referències bibliogràfiques Mendeley i Refworks.

 • Amb cadascun dels capítols/articles recuperats el sistema ofereix:
  • Accés en línia
  • Descàrrega del PDF
  • Enllaç als articles que citen el document
  • Enllaç a altres documents relacionats
 • Per descarregar més d'un capítol/article del mateix document (a un fitxer .zip), seleccioneu-los i activeu la icona "Download PDFs":

 • Per descarregar tots els capítols/articles, seleccioneu la icona "Download PDFs" sense fer cap selecció prèvia:

Quins serveis personalitzats ofereix?

La pestanya superior "Manage my alerts" (dins l'espai personal i previ registre activant l'opció "Sign in" del marge dret superior) permet activar i/o donar de baixa les següents alertes:

 • Journal/Book series alerts: permet rebre per correu electrònic l'avís dels nous números de revistes i/o volums d'una col·lecció de llibres existents a la base de dades
 • Search alerts: permet guardar una cerca com una alerta, de manera que es rep una alerta per correu electrònic cada vegada que la cerca produeix nous resultats.
 • Topic alerts: permet rebre una alerta dels documents sobre el tema o temes prèviament indicats.

On podeu obtenir més informació?

Darrera actualització: 8/2/2017