Proquest Health and Medical Complete

Proquest Health and Medical Complete és una base de dades d'àmbit internacional sobre medicina i altres especialitats en ciències de la salut, enfermeria, pediatria, farmacologia, etc.

Conté articles de revistes a text complet i inclou l'accés a les descripcions i resums de Medline. L'actualització és diària.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca ofereix?

Les opcions de cerca són:

Cerca simple: 

 • La cerca que apareix per defecte és la cerca simple "search".
 • Es pot buscar per paraula clau o frase: només s'ha de introduir la/es paraula/es en el camp de cerca.
 • Es pot restrigir o ampliar la cerca amb els operadors booleans AND, OR i NOT i cercar per frase exacta utilitzant les "cometes".
 • Es pot concretar més la cerca limitant els resultats a només documents a text complet "full text" o els articles publicats a revistes científiques "scholarly journals".

Cerca avançada

 • Permet limitar en la mateixa línia de cerca, pel camp de cerca on es vol buscar les paraules clau. Amb el botó "add a row" es poden afegir més línies.
 • Es pot restringir o ampliar la cerca amb els operadors booleans AND, OR, NOT.
 • Permet limitar la informació buscada per diverses opcions:
  • el període de publicació del document "date range"
  • els índex de matèries acceptades "subject headings, mesh subjects"
  • el lloc on treballa l'autor "locations"
  • el tipus de document "source type"
  • el tipus de publicació "document type"
  • les característiques dels documents "document feature"
  • els idiomes "language"
 • Els resultats es poden ordenar en funció de la seva rellevància o actualitat.

Altres opcions de cerca

Dins les opcions de cerca avançada podeu desplegar altres opcions de cerca

 • Command line: permet escriure l'estratègia de cerca segons el llenguatge de la base de dades.
 • Find similar: introduint un fragment d'un text, la base de dades identifica els conceptes més importants i llança una cerca per trobar documents similars.
 • Look up citation: útil per trobar ràpidamet un document del qual en tenim algua dada.
 • En aquestes opcions es permet també limitar per "full text", "scholary journals", "date range" i ordenar els resultats.
 • Amb l'opció "data & reports" podeu fer una cerca simple per paraula clau combinada amb uns límits determinats.
 • L'opció "figures & tables" permet recuperar representacions de dades visuals (gràfics, taules, il·lustracions, etc.) referents a un tema de recerca. En aquesta cerca podem limitar pel tipus de figures i taules que es recuperen, imatges a text complet i/o data de publicació.
 • El terme "publications" permet consultar informació detallada sobre les publicacions incloses en la base de dades. Un cop seleccionada la publicació apareix una pantalla amb tres possibilitats de consulta:
  • Browse Issues: que mostra tots els números de la revista i on només cal escollir el que interessa per veure el seu contingut,
  • Search within publication: permet buscar, mitjançant una cerca bàsica, en els documents d'una determinada publicació
  • Publication information: proporciona totes les dades editorials de la publicació.

Com visualitzar i treballar amb els resultats?

 • Un cop s'han introduït les paraules de cerca, feu click al botó "search".
 • Per començar una nova cerca, esborreu la pantalla amb el botó "clear form".
 • Els resultats es poden reordenar per rellevància o actualitat amb el desplegable de la dreta de "sort results by" i restringir la cerca a la dreta de la pantalla amb els desplegables de "narrow results by" o també  mitjançant matèries relacionades "suggested subjects".
 • Es poden crear alertes de les cerques i rebre-les per correu electrònic o mitjançant un agregador de continguts amb la opció "Create RSS feed".
 • Des de qualsevol de les diverses opcions de cerca podeu recuperar un historial de les cerques realitzades durant la sessió amb l'opció "recent searches" que apareix sota la caixa de cerca; si seleccioneu aquesta opció, a més de veure el llistat de les cerques realitzades, podeu guardar-les o combinar-les.

Com imprimir, desar i enviar per correu electrònic els resultats?

Una vegada obert el document, es pot imprimir i/o enviar per correu electrònic, amb els botons "print" o "Email" respectivament. Si teniu el text complet del document, obrint el pdf, també tindreu l'opció de desar-lo clicant damunt de la icona del disquet.

Ajudes i consells

 • La icona "help" de la part superior dreta de la pantalla proporciona les ajudes específiques bàsiques de la cerca o de la operació que s'està realitzant en aquell moment.
 • Des de la mateixa opció, podeu consultar altres ajudes mitjançant la taula de continguts "table of contents" o mitjançant una opció de cerca "search".
Darrera actualització: 27/7/2016