ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central Nova finestra és una plataforma de llibres electrònics d'àmbit multidisciplinar, tots ells publicats per editorials de prestigi internacional

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • El nombre d'usuaris que poden accedir simultàniament a cada títol pot variar d'1 a 3 en funció del títol seleccionat.

Com buscar la informació?

1. Barra de navegació superior

La barra de navegació superior dóna accés a les prestacions següents:

 • "Buscar": ofereix diferents opcions de cerca (cerca simple, cerca avançada, navegació temàtica), i accés a l'historial de cerques i a les cerques guardades
 • "Estantería": espai per recuperar documents prèviament guardats i/o amb anotacions personals, així com per organitzar-los en carpetes. També dóna accés a l'historial de cerques
 • "Configuración": espai on poder detallar aspectes personals com són la llengua de la interfície, format de citació desitjat, contrasenya o correu electrònic.
 • "Ayuda": Ajuda del sistema
 • "Iniciar/Finalizar sesión": espai des d'on poder crear i/o accedir a un compte personal, necessari per accedir a les prestacions dels espais "Estantería" o "Configuración". Per poder obtenir un compte personal, cal donar-se d'alta mitjançant el botó "Únase a Ebook Central" que apareix a l'apartat "Iniciar sesión" o activant el lligam "Agregar a la estantería" (del marge esquerre de la pantalla d'un títol seleccionat)

2. Tipus de cerca

Totes les pàgines de la plataforma ofereixen els següents tipus de cerca:

 • Cerca simple, per buscar una o diverses paraules clau
 • Cerca avançada, per indicar el camp concret on buscar les paraules clau

            

 

 • Navegació temàtica, per accedir directament als títols d'un tema concret

           

3. Operadors de cerca (simple i avançada)

La plataforma permet emprar els operadors booleans AND, OR i AND NOT (sempre en majúscules):

 • Materials AND ceramic: recupera documents que contenen ambdues paraules [operador per defecte que no cal incloure a la cerca].
 • Materials OR ceramic: recupera documents que contenen qualsevol de les dues paraules.
 • Materials AND NOT ceramic: recupera documents que contenen la paraula "materials" però no "ceramic".

Podeu fer una cerca per proximitat, emprant l'operador WITHIN (també en majúscules):

 • Edison WITHIN-30 inventor: per buscar documents que continguin ambdues paraules i que estiguin a una proximitat de 30 paraules entre elles.
 • consumidor WITHIN-1 español: per buscar documents que continguin ambues paraules juntes.
 • (automóvil WITHIN-10 eléctrico) OR (automóvil WITHIN-10 biodiésel): per buscar documents que tinguin la paraula "eléctrico" o "biodiésel" dins les 10 paraules de la paraula "automóvil".

4. Guardar cerques

Un cop feta qualsevol cerca, aquesta es pot guardar a l'espai "Búsquedas guardadas" (activant el botó superior "Buscar") i/o rebre'n els resultats periòdicament a una adreça de correu electrònic.

Per accedir a aquesta prestació, només cal activar el literal "Guardar esta búsqueda" que apareix a la part superior de la pantalla dels resultats.

Com visualitzar i/o treballar els resultats?

 • El sistema mostra els documents resultants d'una cerca ordenats per rellevància (separats en les pestanyes "Resultados de libros" i "Resultados de capítulos"). Es poden reordenar per títol, col·laborador, editorial i data

 • Qualsevol cerca feta es pot limitar mitjançant les facetes del marge esquerre (data de publicació, llengua o autor).

 • De cadascun dels títols llistats a la pantalla de resultats, es mostren les dades bibliogràfiques i l'enllaç al sumari, així com les opcions de lectura direta en línia o d'addició del document a l'apartat personal "Estantería". Alguns títols concrets també permeten la descàrrega total del llibre, el fitxer del qual es pot consultar "off-line" durant un període de temps limitat (sempre i quan l'usuari s'hagi creat un compte personal a la plataforma).

 • Quan s'activa un títol concret, s'ofereix una pantalla única amb la informació bibliogràfica completa i diversos lligams que permeten l'accés directe a cadascun dels apartats del sumari, la lectura immediata en línia (sense cap validació prèvia), la descàrrega dels capítols (i en alguns casos del llibre sencer), l'addició del títol a l'espai "Estantería", la còpia de la URL i l'exportació de la referència bibliogràfica.

 • Si s'activa la lectura en línia del llibre, es pot llegir seqüencialment, detallar-ne el número concret de pàgina objecte d'interés, així com accedir a un capítol concret (des del sumari del marge esquerre).

 • La lectura en línia també permet incloure anotacions al llibre, afegir-lo a l'espai personal "Estantería", copiar-ne la URL, exportar-ne la referència bibliogràfica, destacar-ne continguts o agregar-hi un marcador a pàgines concretes.

 • En relació als títols que s'han descarregat sencers (el fitxer del qual es pot consultar "off-line" durant un període de temps limitat, sempre i quan l'usuari s'hagi creat un compte personal a la plataforma), cal tenir en compte que l'apartat "Estantería" hi ofereix un enllaç, indicant-ne el temps durant el qual l'usuari encara pot accedir-hi "off-line" abans de la seva eliminació automàtica.

 • Es permet l'accés i descàrrega dels continguts mitjançant diversos dispositius mòbils Android i iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, Kindle, Kobo, Nook, Reader Sony, ...). Trobareu més informació a l'apartat Descargar Nova finestra a l'ajuda de la plataforma.

 • Proquest Ebook Central empra l'App Bluefire per a la lectura off-line.

Com personalitzar la interfície?

L'opció del marge dret superior "Configuración>Idioma" permet triar la llengua de la interfície.

Per altra part, l'opció "Configuración>Perfil" permet detallar les dades personals de l'usuari (nom, correu electrònic i contrasenya), així com establir el format de citació desitjat

Darrera actualització: 10/11/2017