MyiLibrary

Logo MyiLibrary

MyiLibrary PDF és una plataforma que dóna accés a més de 500 llibres electrònics multidisciplinars.

  

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • Es permet un nombre màxim de 3 d'usuaris simultanis per títol.

Com buscar la informació?

1. Cerca simple ("Quick search")

Permet buscar una o diverses paraules clau, així com restringir la cerca feta a un camp concret del registre (títol, ISBN, autor, ...):

        Cerca simple a MyiLibrary

2. Cerca avançada ("Advanced search")

Més opcions amb què poder fer una cerca més acurada:

        Cerca avançada a MiyLibrary
 3. Navegació

A més de la cerca simple i avançada, la pàgina principal de la interfície ofereix tres opcions de navegació:

3.1. "Browse by publisher"

Permet recuperar els documents publicats per un editor concret:

        Navegar per editor a MyiLibrary

3.2."Browse all e-books"

Ofereix un llistat alfabètic de tots els e-books disponibles a la plataforma per als usuaris de la UPC:

       Tots els títols disponibles a MyiLibrary

3.3."Browse by subject"

Ofereix un llistat de 12 especialitats, des de les quals es poden recuperar temàticament els documents:

        Navegar temàticament a MyiLibrary

Com visualitzar i treballar els resultats?

1. Visualització dels resultats

 • El sistema mostra els resultats d'una cerca ordenats per rellevància. L'opció "Sort these results" al marge esquerre permet reordenar-los per data de publicació o títol.

 • Els resultats obtinguts també es poden limitar per un editor o tema concret mitjançant l'opció "Refine this search" (al mateix marge esquerre).

 • De cadascun dels resultats obtinguts, el sistema ofereix una imatge de la coberta, les dades bibliogràfiques i indexació temàtica, així com un extracte del text on apareixen les paraules buscades a la cerca ("Display: detailed"). Tanmateix, si s'activa l'opció "Display: brief", només es mostren les dades bibliogràfiques mínimes de cadascun dels llibres.

 • Si s'activa el títol del llibre recuperat, el sistema ofereix altres detalls descriptius com són el resum i sumari corresponents.

        Visualització de resultats a MyiLibrary

2. Accés als capítols dels llibres

Activeu l'opció "Open now" per accedir al text complet dels llibres en format PDF on, a més de les prestacions pròpies d'aquest format, podeu:

 1. Navegar pel sumari del llibre (TOC)

 2. Afegir notes a les pàgines favorites (Notes). Prèviament cal crear un compte personal (Create an account)

 3. Buscar paraules concretes a The Free Dictionary Nova finestra (Dictionary)

 4. Visualitzar la coberta del llibre (Page: cover)

 5. Imprimir o gravar fins a un màxim de 10 pàgines contínues (Print / Download multiple pages)

 6. Imprimir la citació bibliogràfica del llibre consultat en diversos estils normalitzats (Chicago, MLA, APA o Harvard Style) (Citation)

 7. Exportar les citacions bibliogràfiques dels llibres consultats als gestors de referències RefWorks o EndNote

3. Espai personal de treball

L'opció "My account" de la pàgina principal de MyiLibrary permet accedir a les prestacions següents:

        El meu compte a MyiLibrary

 1. Primer de tot, heu de crear un compte personal enviant una adreça de correu electrònic des de "Login / Create an account".

 2. Un cop autenticats a "My account" (amb el password que us arriba per correu electrònic), el sistema permet accedir a les cerques guardades ("Saved searches") des de la casella "Save this search" (la qual apareix al marge esquerre de qualsevol pantalla de resultats). Tanmateix, l'enllaç "Export this search" (a sota d'aquesta casella "Save this search") permet generar un fitxer Excel amb una relació de les dades bibliogràfiques dels llibres resultants de la cerca feta.

 3. També podeu accedir a les pàgines favorites dels llibres ("Bookmarks"), que així heu marcat mitjançant la prestació "Notes" dels PDF corresponents, i/o enviar-les per correu electrònic ("Email selected")

 4. Si desitjeu personalitzar la visualització dels resultats de les cerques fetes, el sistema ofereix diverses possibilitats des de "Settings": mostrar o ocultar la barra d'eines PDF, visualitzar els resultats de forma breu o detallada i/o determinar un estil desitjat de citació bibliogràfica.

        Opcions de configuracó a MiyLibrary

Darrera actualització: 27/7/2016