Medline

Medline és una base de dades de la National Library of Medicine que proporciona informació sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, assistència mèdica i ciències pre-clíniques.

 • Àmbit geogràfic: internacional.
 • Abast cronològic: diferent per cada títol de revista.
 • Actualització: diària.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines prestacions de cerca ofereix?

 • Es pot seleccionar l’idioma d’interrogació de la base de dades amb el botó Language situat a la part superior dreta de la pantalla.

 • Des del menú superior de la pantalla es pot escollir les diverses opcions de cerca. Per defecte, surt la cerca avançada (Advanced Search).

 • La cerca avançada perrmet combinar fins a un màxim de tres termes, en diferents camps de cerca, combinant-los amb els operadors booleans (And, Or i Not). També es poden utilitzar els operadors de proximitat (N i W) i de truncament (? i *) directament en el termes de cerca.

 • La cerca simple (Basic Search), permet buscar un terme sense especificar en quin camp de cerca es busca.

 • Amb el botó MeSH (Medical Subject Headings) s’utilitzen les paraules clau sobre medicina acceptades per la National Library of Medicine, que permeten realitzar la cerca amb un alt grau de pertinença. Si es selecciona Suggest Subject Terms de la pantalla de cerca avançada es consulta, també, el MeSH.

 • El botó Indexes permet saber el número de documents d’un terme concret en la base de dades.

Com treballar els resultats?

 • Un cop seleccionat els termes de cerca, amb el botó Search, la base de dades busca tots els articles de revista sobre la temàtica demanada.

 • Per realitzar una nova cerca, o feu clic sobre el botó Clear o escolliu l’opció New Search situada en la part superior dreta de la pantalla.

 • La pestanya Refine Search permet limitar (per data, idioma, font, autor, gènere, etc.) o ampliar (per paraules relacionades, buscar en el text complet, etc.) una cerca realitzada anteriorment. Una vegada s’han escollit els límits o l’ampliació de la cerca, s’ha de fer clic, de nou, en el botó Search. Quan es limita una cerca surt el missatge següent: Limiters set.

 • El resultat de la cerca és un llistat de documents dels quals consta: el títol en anglès, el títol en l’idioma original (si és diferent a l’anglès), l’idioma, si conté resum, el/s autor/s, el títol de la revista abreviat, l’any, el mes, el volum i el número i un número intern de la base de dades.

 • Feu clic a sobre del títol en anglès per consultar el resum de l’article o, el text complet, si està indicat amb la frase Linked Full Text.

 • Amb el botó Preferences es pot escollir les preferències de presentació de la base de dades (número de documents per pàgina i tipus de format).

Pantalla de resultats a Medline

 • Amb el botó Add, situat a la part dreta de cada document, aquest es pot afegir en una carpeta. Per visualitzar el contingut de la carpeta, cal seleccionar el botó Folder has items (o View Folder, situat en la part superior dreta de la pantalla). En aquesta carpeta es poden guardar, a més de les citacions bibliogràfiques, imatges, vídeos, vincles web de les cerques, estratègies i alertes de cerca i de publicació i pàgines web. Si la carpeta està buida posa Folder is empty.

 • Compte personal: una vegada es realitza la cerca, es pot guardar el resultat en un compte personal per recuperar els documents en una sessió posterior. Es pot fer de dos formes: o bé s’afegeixen els documents a la carpeta (Folder has items) i després es crea el compte personal amb el botó Sign In to My EBSCOHost o bé directament es crea el compte personal amb el mateix botó. La primera vegada que s’utilitza s’ha de donar d’alta el servei com a usuari nou i, en les properes sessions, només s’ha de validar la contrasenya. Una vegada creat, per entrar al compte personal s’ha de fer clic al botó Sign In to My EBSCOHost, en aquest cas, situat a la part superior esquerra de la pantalla. Una vegada es treballa amb el compte personal obert, la carpeta on es guarden els documents s’anomena My Folder has items (o My Folder) i tots els documents seleccionats a partir d’ara, s’afegiran a la carpeta personal. Per sortir del compte personal, cal fer clic en Sign Out of My EBSCOHost.

 • La base de dades permet recuperar les cerques realitzades durant una mateixa sessió amb el botó Search History / Alerts. Aquestes es poden modificar o combinar amb operadors booleans. Aquesta opció només està disponible en la cerca avançada.

 • El botó Publications permet saber els títols de revista que conté la base de dades. Proporciona totes les dades editorials de la publicació.

Com imprimir, desar i enviar els resultats?

 • Una vegada obert el document, es pot imprimir, desar o enviar per correu intern. També es pot fer des de la carpeta Folder has items (o My Folder has items) o amb la icona situada a la part superior dreta View Folder (o My folder).

 • Si voleu imprimir o desar el text complert s’ha d’obrir el Linked Full Text del document.

 • Podeu guardar la cerca creant un vincle web de la cerca. Un cop realitzada la cerca, cal fer clic en Display link to this search per crear el link i, a continuació, cal fer click en Add this Search to folder per guardar la cerca en la carpeta oberta en aquella sessió o en el compte personal.

Ajudes i consells

El distribuïdor EBSCOHost conté un menú d’ajuda general on s’explica com utilitzar totes les seves bases de dades. S’accedeix amb el botó Help, situat en la part superior dreta de la pantalla. La base de dades Medline té una ajuda general que s’accedeix amb el botó Database Help situat en la part superior esquerra de la pantalla i també conté, alguna ajuda específica per camp.

Si necessiteu més informació adreceu-vos a qualsevol biblioteca de la UPC o envieu la consulta a: info.bibliotequescorreu electrònicupc.edu.

Com sortir?

No existeix cap botó específic per sortir de la base de dades.

Darrera actualització: 27/7/2016