Inspec

Inspec Nova finestra és una base de dades d'àmbit internacional, produïda per l'Institution of Engineering and Technology, que recull informació sobre física, enginyeria elèctrica, electrònica, telecomunicacions i informàtica.

Conté més de 12 milions de referències d'articles, tesis i comunicacions procedents de 4.000 revistes i 2.200 congressos amb una cobertura des de 1969 fins l'actualitat. La seva actualització és setmanal.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca ofereix?

Igual que la base de dades d'enginyeria Compendex, Inspec es consulta mitjançant la interfície Engineering Village, i es poden interrogar els dos recursos alhora o per separat.

En accedir a la plataforma Engineering Village, automàticament apareix la finestra de cerca ràpida, tot i que també hi ha la opció de realitzar un cerca avançada (expert search), o per matèries  (thesaurus).

Cerca ràpida

És l'opció de consulta bàsica, que ofereix la possibilitat de realitzar cerques per diferents camps:

 • Selecció de bases de dades (select database): per cercar els termes introduïts a Compendex i Inspec alhora o només a Inspec.
 • Cerca per camps (search in): per buscar els termes de cerca a tots els camps que formen part dels registres (search in all fields), o bé buscar per:
  • Subject/abstract; author; ei classification code; conference information; ISSN; publisher; abstract; CODEN, etc.
 • Opció d'índexs (browse indexs): és un altre opció de cerca però cal anar amb compte atès que els noms dels autors i institucions no estan normalitzats, i cadascuna d'aquestes entitats pot figurar de diferents maneres
 • Autostemming: quan aquesta opció està activada, un algoritme recupera les paraules que comparteixen la mateixa arrel. Per exemple, escrivint la paraula controllers, també recuperareu: controllers, control, controlling, controlled, controls, etc.

Thesaurus

És una llista de termes ordenats jeràrquicament que s'utilitza per indexar els regsitres bibliogràfics dintre de la base de dades. És una llista tancada i molt especialitzada que s'actualitza anualment. Molt útil per recuperar tota la informació sobre un tema i per veure quins són els temes relacionats, ja siguin més concrets o més amplis.

Operadors

A més dels operadors (AND, OR i NOT) podeu utilitzar d'altres per millorar la cerca

 • Operadors de proximitat: NEAR s'utilitzen per cercar termes pròxims i ONEAR específica l'ordre exacte dels termes. No poden ser utilitzats amb truncaments, wildcards, parèntesis.
 • Símbols de truncament:
  • el símbol (*) reemplaça un o més caràcters i recupera paraules amb la mateixa arrel (exemple: comput* recupera computer, computers, computerize,...)
  • el símbol (?) reemplaça un sol caràcter (exemple: wom?n recupera woman o women)
 • Altres operadors: per fer cerques literals, utilitzeu les cometes (" "), o bé, claus ({ })

Com activar les alertes?

Si creeu un compte a l'àrea personal (My profile) podreu optar a les opcions de creació d'alertes

 • Alertes de cerca: rebre per correu electrònic els nous documents incorporats a la base de dades que responguin a una cerca prèviament arxivada.
 • Creació de Feeds RSS: per crear una URL amb la font RSS personalitzada per poder accedir a les novetats que responguin al resultat de cerca en el moment desitjat.

Com visualitzar dels resultats?

Els resultats es presenten en forma de citació i en blocs de 25 resultats per pàgina. Aquesta opció es pot canviar seleccionant els registres que us interessin i indicant el format en què voleu que es presenti el llistat: citació, abstract o registre detallat. Un cop triat el format feu clic al botó (View selections).

També podeu ordenar el llistat de resultats segons diversos paràmetres: rellevància, data, alfabètic d'autor, de revista/congrés, editor.

Després de realitzar una cerca, una llista de categories apareix a la dreta de la pantalla de resultats. Per a cada categoria, hi ha un rànquing dels termes més recurrents ordenats de més a menys. Podeu marcar les caselles que us interessin i clicar el botó "include" per acotar el resultat de la cerca inicial.

Com imprimir, desar i enviar els resultats?

Els articles es poden seleccionar per guardar, imprimir, enviar per correu electrònic o exportar a gestors de referència.

Darrera actualització: 27/7/2016