Fons antic de la UPC

Portal Fons Antic de la UPC

El portal Fons Antic de la UPC Nova finestra recull les versions digitals d’un conjunt d’obres impreses des del segle XVI al segle XX pertanyents al patrimoni bibliogràfic de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. La digitalització d’aquestes obres, d’importància cabdal per a la història de l’enginyeria, de l’arquitectura i de les ciències, s'ha portat a terme per tal de garantir la seva difusió, conservació i preservació.

Fons històrics a les biblioteques

Algunes biblioteques són dipositàries de fons antics i patrimonials:

Memòria Digital de Catalunya

La Memòria Digital de Catalunya Nova finestra (MDC) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d'institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes. Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i compta amb la participació d'altres institucions catalanes.

Les biblioteques de la UPC participen a MDC amb les següents col·leccions:

Darrera actualització: 8/6/2018