Fons antic de la Biblioteca EPSEB

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca EPSEB està formada per llibres especialitzats en topografia, construcció, arquitectura i altres matèries afins. Consta de tres seccions:

Fons Antic

Més de 1500 llibres publicats entre 1850 i 1960. Per a la consulta d'aquest fons cal que us adreceu al personal de la biblioteca. Al Catàleg de les biblioteques de la UPC Nova finestra s’identifiquen per la signatura, que comença per les lletres FA.

Llegat Patricio Palomar

Més de 2.000 llibres i revistes publicats des de  principis del segle XX. Es tracta d’un fons especialitzat en materials de construcció, amb especial incidència en el ciment i el formigó. L'accés a la col·lecció és restringit, consulteu al personal de la Biblioteca. Al Catàleg Nova finestra s’identifiquen per la signatura iniciada amb les lletres LPP.

Apunts Roberto Guerra Fontana

Secció d’apunts de la matèria d’estructures que formen part del portal Fons Antic de la UPC Nova finestra. Es recullen els llibres de text que va escriure Roberto Guerra durant tota la seva carrera docent. Són un llegat digitalitzat.

Darrera actualització: 24/1/2017