Compendex

Compendex Nova finestra és una de les bases de dades d'àmbit internacional més prestigioses en enginyeria mecànica, civil i química.

Produïda per l’Engineering Information Inc., inclou temes com: tecnologia nuclear, bioenginyeria, transport, enginyeria de processos i química, òptica, enginyeria agrícola, tecnologia alimentària, informàtica i processament de dades, física aplicada,  electrònica i comunicacions, ciència dels materials, residus, medi ambient, estat sòlid i enginyeria aeroespacial, entre d’altres.

Conté més de 7 milions de referències procedents de 5.000 revistes especialitzades, conferències i informes tècnics.

La seva actualització és setmanal.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca ofereix?

L’accés i la consulta a Compendex es realitza mitjançant la interfície de l’Engineering Village. En accedir a la base de dades, automàticament apareix la finestra de cerca ràpida, tot i que també hi ha l’opció de realitzar una cerca bàsica i avançada. 

Cerca ràpida

Ofereix la possibilitat de fer cerques per camps indexats. Aquesta interfície permet la selecció de bases de dades (Select database) i ofereix la possibilitat de cercar els termes introduïts a Compendex i Inspec alhora.

 • Cerca per camps (Search in): Podeu buscar els termes de cerca a tots els camps que formen part dels registres de cada document o bé buscar per: subject/title/abstract, author, ei classification code, conference information, ISSN, publisher, title (of article), abstract, author affiliation, CODEN, conference code, Ei main heading, serial title, Ei controlled term.
 • Per entrar un terme autoritzat, és convenient consultar els índexs existents a través de l’opció Browse indexes
 • Limits (Limit by): Per optimizar els resultats de la vostra cerca, acontant-la per document type, treatment type, languages, publication year ranges

Els resultats es poden ordenar segons rellevància (relevance) o bé any de publicació (publication year). Aquesta ordre s’ha d’especificar en el moment de fer la cerca.  

Thesaurus

És una llista de termes ordenats jeràrquicament que s'utilitza per indexar els registres bibliogràfics dintre de la base de dades. És una llista tancada i molt especialitzada que s'actualitza anualment.

Molt útil per recuperar tota la informació sobre un tema i per veure quins són els temes relacionats, ja siguin més concrets o més amplis.

Operadors

A més dels operadors (AND, OR i NOT) podeu utilitzar-ne d'altres per millorar la cerca:

 • Operadors de proximitat: NEAR s’utilitza per cercar termes pròxims i ONEAR especifica l’ordre exacte dels termes. No poden ser utilitzats amb truncaments, wildcards, parèntesis.
 • Símbols de truncament:
  • el símbol (*) reemplaça un o més caràcters i recupera paraules amb la mateixa arrel (exemple: comput* recupera computer, computers, computerize, …).
  • el símbol (?): reemplaça un sol caracter (exemple : wom ?n recupera woman o women)
 • Altres operadors: per fer cerques literals utilitzeu les cometes ("  "), o bé, claus ({ }).

Com es visualitzen els resultats?

 • Els resultats es presenten en format de citació i en blocs de 25 resultats per pàgina. Aquesta opció es pot canviar seleccionant els registres que us interessin i indicant el format en què voleu que es presenti el llistat: citació, abstract o registre detallat.
 • Podeu ordenar el llistat de resultats segons diversos paràmetres: rellevància, data, autor, font i editor.
 • Podeu decidir la forma en què voleu visualitzar un registre en concret: abstract, registre detallat o, en alguns casos, text complet en format PDF.  Abstract  |  Detailed Record.

Com imprimir, desar i enviar els resultats?

Els registres seleccionats poden ser:

 • enviats per correu electrònic a través de la icona E-mail
 • impresos a través de la icona Print
 • descarregats en diversos formats de citació a través de la icona Download
 • guardats en una carpeta pròpia a través de la icona Save to folder

Quins serveis personalitzats ofereix?

 • My profile: Engineering Village  ofereix l’oportunitat de crear un perfil d’usuari personalitzat per a les vostres necessitats (desar cerques, crear i gestionar carpetes,…)
 • My Alerts:  Permet rebre, per correu electrònic, els nous documents incorporats a la base de dades que responguin a una cerca prèviament arxivada.
 • Per accedir a aquests dos serveis, cal registrar-se personalment a la base de dades amb nom d’usuari i contrasenya (registre gratuït).

Ajuda

Compendex disposa d'una ajuda general (Help) i amb ajudes específiques de cada camp, que s’activen amb el botó ?.

Com sortir?

Per sortir de la base de dades, feu clic al botó End Session.

Darrera actualització: 27/7/2016