BaDeMar

BaDeMar Nova finestra és una base de dades de referències bibliogràfiques especialitzada en ciencia i enginyeria nàutiques.
Conté cites d’articles de revistes i de conferències que es reben a la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

No és una base de dades exhaustiva, els articles són seleccionats per la seva temàtica i actualitat seguint uns criteris propis segons les necessitats d’informació dels nostres usuaris.

Les matèries que cobreix són principalment: descripció de vaixells; disseny i construcció naval; motors i màquines navals; equipament, manteniment i reparació del vaixell; seguretat marítima; contaminació marítima; navegació; maniobra; estiba; resistència i propulsió dels vaixells; transport marítim; operacions portuàries. Les dades introduïdes daten aproximadament des de l’any 1999 fins l’actualitat.

Aquesta base de dades és fruit de la necessitat dels alumnes, en el moment de realitzar el seu treball acadèmic, per trobar informació sobre diferents tipus de vaixells mercants i les seves peculiaritats. Amb aquesta finalitat va surgir la idea de crear una base de dades que permetes gestionar i consultar la informació trobada a diferents revistes. Més endavant les consultes sol·licitades pels alumnes es van anar ampliant cap a altres temes que requereixen trobar informació molt actualitzada i que per la seva ràpida evolució no es localitza en els llibres. En el mercat internacional existeixen molt poques  bases de dades bibliogràfiques que cobreixin el camp de la ciencia i enginyeria nàutiques i això, més el seu alt grau d’ús, ens ha engrescat a continuar alimentant el BaDeMar i a facilitar el seu accés en línia.

La base de dades s’actualitza setmanalment. Actualment hi han ressenyats aproximadament 2200 articles.

Com s'hi pot accedir?

 • Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

Quines prestacions de cerca ofereix?

Es poden fer cerques per:

 • paraula clau general: busca el terme en tots els camps
 • paraula clau d'autor
 • paraula clau de títol
 • paraula clau de matèria

Pantalla de cerca a BaDeMar

També hi ha l’opció de seleccionar si es vol cercar per:

 • totes les paraules: busca les referències que continguin els dos termes dins d’un mateix registre. Ex: vaixells portacontenedors
 • alguna de les paraules: busca les referències bibliogràfiques que continguin una paraula o una altra. Ex: vaixell (o) buc

Cal tenir en compte que:

 • l’ús d’accents i de minúscules/majúscules en els termes és indiferent, no afecta en els resultats de la cerca.
 • l’idioma utilitzat en el camp de matèries i comentaris és el català

Guia ràpida de com realitzar una cerca:

 • permet consultar el llistat de publicacions d’on s’extreuen els articles
 • dóna l’opció de consultar un llistat de les paraules clau utilitzades en el camp de matèries

Com es visualitzen els resultats?

 • Un cop executada la cerca, el llistat de resultats es pot visualitzar en dos formats:
  • bàsic: títol de l’article, autor i títol de la publicació. Permet fer una ullada ràpida als articles. Per veure més informació es pot prémer sobre el títol que que ens interessa.
  • complet: títol de l’article, autor, títol de la publicació, numeració i paginació de l'article dins la publicació, comentaris sobre l’article en el cas que n’hi hagi i el camp de matèries.
 • Permet veure el llistat complet, format extens i format breu.

 • És possible ordenar els resultats tant per títol com per autor.

 • La visualització dels resultats és limita a un màxim de 20 registres per pàgina. Prement la fletxa de la barra de paginació es pot navegar per les següents pantalles de resultats.

Exemple d’un registre bibliogràfic de BaDeMar:

Com desar i imprimir els resultats?

L’aplicació no dona cap opció de Desar ni Imprimir: 

 • Per gravar els registres cal copiar i enganxar el text que es vol guardar utilitzant un editor de textos o seleccionar l’opció de Guardar como dins del menú Archivo i escollir l’extensió HTML.
 • Per imprimir es selecciona l’opció Imprimir pantalla o bé Imprimir dins del menú Archivo.

Com obtenir una còpia dels articles?

Aquesta base de dades la realitza la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona, per tant tots els registres inclosos estan disponibles a la biblioteca. Per consultar-los només cal adreçar-se personalment a la biblioteca o sol·licitar còpia a través del Servei d'Obtenció de Documents.

Darrera actualització: 23/3/2017