upcommons

El portal europeu OpenAire situa el dipòsit institucional UPCommons entre els 20 primers proveïdors de publicacions resultants de projectes H2020.

UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC, estrena nova versió amb moltes novetats: nou disseny, millores en la navegació i cerca, adaptació a dispositius mòbils, visualització d'estadístiques...

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC.
...

Pàgines

Subscriure a upcommons