serveis per als estudiants

Objectius de l'activitat

  • Oferir una visió global dels recursos i serveis inclosos a Bibliotècnica i a Publica!

Selecció de recursos de les biblioteques de la UPC amb què els estudiants podeu assolir els vostres objectius d'estudi i d'aprenentatge.

Subscriure a serveis per als estudiants