revistes

Ja podeu consultar les noves revistes que hem subscrit des de les biblioteques: sobre organització i administració d'empreses, tres revistes de l'Academy of Management Review; la Journal of...

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Compartir els resultats de recerca és clau per tirar endavant en la vostra disciplina i en la vostra carrera.

Col·lecció de revistes especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme a la biblioteca de l'ETSAB.

Col·leccions pròpies de la Biblioteca de l'ETSAB

Conèixer el quartil d'una revista ISI

Índex bibliomètric per avaluar la importància relativa d'una revista en el món científic

Revistes en paper i suport electrònic que es reben a les biblioteques de la UPC
...

Subscriure a revistes