publicació

Continguts de l'activitat

  1. La comunicació científica informal. Ciència 2.0
  2. La publicació científica
  3. Estratègies per publicar

Eines de suport a la publicació a la UPC

Subscriure a publicació