publicació

El present estudi bibliomètric dóna continuïtat a l’Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs.

El present estudi bibliomètric dóna continuïtat a l’Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs.

Continguts de l'activitat

  1. La comunicació científica informal. Ciència 2.0
  2. La publicació científica
  3. Estratègies per publicar

Eines de suport a la publicació a la UPC

Subscriure a publicació