memòria anual

La memòria de la Biblioteca corresponent a l'any 2014 ja està publicada. A més, aquest any, es complementa amb un vídeo de poc més d'1 minut que recull els principals...

Totes les publicacions fetes pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Subscriure a memòria anual