estadística

El present estudi bibliomètric dóna continuïtat a l’Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs.

Si ets professor i estàs preparant les classes pel proper curs, consulta els recursos docents en matemàtiques i estadística disponibles a internet que recull la...

Disponible la memòria de la Biblioteca FME del 2017 amb les actuacions realitzades durant aquest any i un resum de les dades clau.

La Real Sociedad Matemática Española publica a la seva revista La Gaceta de la RSME les tesis doctorals en matemàtiques i estadística llegides a les universitats espanyoles durant l'any 2017....

Continguts de l'activitat

  1. Bibliotècnica: serveis i recursos
    • Accés des de fora dels campus
    • Consulta de bases de dades a Bibliotècnica
Subscriure a estadística