estadística

El proper dia 26 de setembre a les 13:30h la Biblioteca de l'FME impartirà el taller Recursos d'informació en matemàtiques i estadística dirigit a estudiants de màsters i doctorant.

Si ets professor i estàs preparant les classes pel proper curs, consulta els recursos docents en matemàtiques i estadística disponibles a internet que recull la...

Disponible la memòria de la Biblioteca FME del 2017 amb les actuacions realitzades durant aquest any i un resum de les dades clau.

La Real Sociedad Matemática Española publica a la seva revista La Gaceta de la RSME les tesis doctorals en matemàtiques i estadística llegides a les universitats espanyoles durant l'any 2017....

Continguts de l'activitat

  1. Bibliotècnica: serveis i recursos
    • Accés des de fora dels campus
    • MetaLib: plataforma de consulta de bases de dades a Bibliotècnica
    • ...
Subscriure a estadística