bases de dades

Guia de consulta de MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)

Guia de consulta del catàleg RIBA (British Architectural Library del Royal Institute of British Architects)

Guia de consulta de la base de dades ICONDA

Guia de consulta de la base de dades Proquest Health and Medical Complete.

Guia de consulta de la base de dades Web of Science (abans Web of Knowledge).

Continguts de l'activitat

  1. Bibliotècnica: serveis i recursos
    • Accés des de fora dels campus
    • MetaLib: plataforma de consulta de bases de dades a Bibliotècnica
    • ...

Guia de consulta de la base de dades Food science and Technology abstracts (FSTA)

Guia de consulta de la base de dades Inspec.

Col·lecció de revistes especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme a la biblioteca de l'ETSAB.

Activitat de formació sobre els recursos d’informació en arquitectura, construcció i urbanisme

Pàgines

Subscriure a bases de dades