avaluació de les revistes

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

És un dels índexs bibliomètrics utilitzar per a l'avaluació de les revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

És un índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació de revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

Subscriure a avaluació de les revistes