articles

Es presenten els articles més citats publicats l’any 2017 per membres de la UPC i el seu grau d’obertura a diferents plataformes

Col·leccions pròpies de la Biblioteca de l'ETSAB

Subscriure a articles