armariets

La Biblioteca de l'ETSEIB posa a la vostra disposició el servei de préstec d'armariets durant 3 hores. Per a més informació, dirigiu-vos al taulell de Préstec.

Informació del funcionament del servei de lloguer d'armariets a la BCBL

Serveis propis de la Biblioteca del Campus de Terrassa

Subscriure a armariets