acreditació de la recerca

Presentem els recursos d'informació que tenen en compte els organismes d'acreditació per avaluar els articles publicats per àrea temàtica.

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.

En aquesta pàgina...

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius revisa la qualitat de les dades bibliogràfiques introduïdes a...

Informació per a l'avaluació i acreditació de l'activitat científica dels investigadors i investigadores de la UPC

Subscriure a acreditació de la recerca