CULTURES DEL MóN

Parla anglès amb Time to Talk

Parla anglès amb Time to Talk

Millora la teva fluïdesa i comprensió oral en anglès. Gratis, a les biblioteques, i amb la supervisió d'un English coach.
Organitza: Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.