ACTUALITAT

Píndoles formatives en Protecció i comercialització de tecnologia

Píndoles formatives en Protecció i comercialització de tecnologia

Des de l'Àrea de Recerca i transferència s’han posat en marxa unes píndoles formatives en Protecció i comercialització de tecnologia adreçades a tot el PDI de la UPC. Es tracta d’unes sessions formatives de 2:30h , conformant un itinerari de 4 píndoles, que s’han programat per fer-les de forma seqüencial al llarg d’aquest any en quatre dels nostres Campus (Terrassa, Nord, Baix Llobregat i Besòs). 

Sessions Campus Baix Llobregat:

8 d’octubre 
9:00-11:30h: "Estratègia de propietat intel·lectual i industrial"
11:30-14:30: "Estratègia de comercialització"

22 d’octubre
9:00-11:30h: "Aspectes legals associats a la transferència de tecnologia"
11:30-14:30: ""Llicències de tecnologia/creació d’spin-off"

Les sessions tindran lloc en l’Aula C4-028-2 Sala de reunions. La inscripció és obligatòria.

Més informació