ACTUALITAT

Fes un bon ús dels espais de treball en grup

Fes un bon ús dels espais de treball en grup

La biblioteca del campus té 12 espais de treball en grup. T'oferim sales amb reserva i sales sense reserva que estan equipades amb pissarres i pots demanar retoladors, borradors i projector al Servei de préstec

Planta 1
Sales sense reserva prèvia

  • Sala Investiga - Aula de formació (capacitat per 20 persones)
  • Sala Estudia (capacitat per 32 persones)
  • Sala Llegeix (capacitat per 24 persones). Dins d'aquesta sala hi ha un espai pel servei de taller de maquetes
  • Aula d'informàtica (capacitat 20 persones). No està considerada una sala de treball en grup però l'estudiantat pot treballar en grup en moments puntuals (elaboració de projectes...)

Planta 2
Sales amb reserva prèvia exclusives per a l'estudiantat de la UPC

  • 6 sales per al treball de grup de 6 persones (aforament mínim 3 i màxim 6)
  • 3 sales de 2 persones (aforament mínim 1 i màxim 2)