AMPLIACIó TEMPORAL DE L'ACCéS A RECURSOS ELECTRòNICS

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Amb motiu de la suspensió de l'activitat lectiva presencial a causa del COVID-19, alguns editors i proveïdors de continguts ofereixen continguts addicionals i ampliacions de les condicions als recursos d'informació contractats. 

Aquestes ampliacions són temporals i deixaran de ser efectives en la data indicada per cada proveïdor. Aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mida que arribin noves ofertes. Darrera actualització: 1 de setembre 2020

Novetats: 

Revistes d'arquitectura i urbanisme

  • Tectónica: ampliació de l'accés durant tot el 2020 

Usuari: tectonica@estudiant.upc.edu 
Contrasenya: tectonica

Des del 17 de juny

 

Llistat de recursos: 

Annual Reviews


BOE


EBSCO

Accés gratuït a:


Elsevier - ScienceDirect

  • Information center, amb informació en accés obert sobre el Covid-19. A l'apartat Research Discovery hi trobareu articles, capítols de llibre, preprints, ...

IEEE


JSTOR


Proquest 


Springer Nature


Wiley


 

 


Darrera actualització: 02/11/2020