AMPLIACIó TEMPORAL DE L'ACCéS A RECURSOS ELECTRòNICS

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Amb motiu de la suspensió de l'activitat lectiva presencial a causa del COVID-19, alguns editors i proveïdors de continguts ofereixen continguts addicionals i ampliacions de les condicions als recursos d'informació contractats. 

Aquestes ampliacions són temporals i deixaran de ser efectives en la data indicada per cada proveïdor. Aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mida que arribin noves ofertes. Darrera actualització: 5 febrer 2021

Novetats: 

 

 

Llistat de recursos: 

Annual Reviews


BOE


EBSCO

Accés gratuït a:


Elsevier - ScienceDirect

  • Information center, amb informació en accés obert sobre el Covid-19. A l'apartat Research Discovery hi trobareu articles, capítols de llibre, preprints, ...

IEEE


JSTOR


Proquest 


Springer Nature


Wiley


 

 


Darrera actualització: 05/02/2021