UTILITZEU MENDELEY I JA NO TENIU ACCéS A LA INFORMACIó DELS GRUPS PúBLICS?

Utilitzeu Mendeley i ja no teniu accés a la informació dels grups públics?

Utilitzeu Mendeley i ja no teniu  accés a la informació dels grups públics?

A partir del mes de desembre els grups públics i “invite-only” van deixar d'existir. Si en el seu moment no ho vau fer, Mendeley torna a obrir durant uns dies els grups "invite-only" per a què pugueu exportar la informació a un grup privat o a una carpeta. 
Alerta!: les dades només seran accessibles fins el 29 de març.